Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-13-128 UN


05-12-2013

Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatorów – VIII
05.12.2013 – SIWZ:PDF
05.12.2013 – ogłoszenie:PDF
03.01.2014 – pytania:PDF
08.01.2014 – pytania 2:PDF
14.01.2014 – Unieważnienie Pakietów nr 4 i 10:PDF
30.01.2014 – Wyniki I:PDF
30.01.2014 – Korekta Wyników I:PDF
07.02.2014 – Wyniki II:PDF
20.02.2014 – Wyniki III:PDF
07.04.2014 – Korekta wyników III:PDF
24.04.2014  –  WYNIKI 4:PDF
11.06.2014  –  WYNIKI 5:pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM