Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-13-127BN


08-11-2013

Dostawa aparatu USG i respiratora

08.11.2013 r. – Ogłoszenie: pdf
08.11.2013 r. – SIWZ: pdf
13.11.2013 r. – Załączniki do SIWZ: doc
15.11.2013 r. – Zmiana terminu: pdf
15.11.2013 r. – Zmiana ogłoszenia: pdf
19.11.2013 r. – Pytania: pdf
03.12.2013 r. – Unieważnienie Pakiet nr 2: pdf
03.12.2013 r. – Wyniki Pakiet nr 1: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM