Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-13-120BN


27-11-2013

Adaptacja pomieszczeń po byłej Pralni szpitalnej na magazyn bielizny szpitalnej i archiwum.

27.11.2013 – SIWZ:PDF
27.11.2013 – ogłoszenie:PDF
27.11.2013 – Załącznik Nr 10a:PDF
27.11.2013 – Załącznik Nr 10b:PDF
27.11.2013 – Załącznik Nr 10c:PDF
27.11.2013 – Załącznik Nr 11:PDF
27.11.2013 – Załącznik Nr 12a:PDF
27.11.2013 – Załącznik Nr 12b:PDF
27.11.2013 – Załącznik Nr 12c:PDF
27.11.2013 – Załącznik Nr 12d:PDF
03.12.2013 – zmiana SIWZ:PDF
04.12.2013 – pytania:PDF
11.12.2013 – pytania:PDF
13.01.2014 – Wyniki:PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM