Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-13-111BN


17-10-2013

Wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej na adaptację pomieszczeń w budynku Oddziału Laryngologii na I piętrze dla potrzeb Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku

17.10.2013 – SIWZ:PDF
17.10.2013 – ogłoszenie:PDF
17.10.2013  –  załączniki do siwz
24.10.2013 – ogłoszenie zmiana terminu:PDF
24.10.2013 – zmiana terminu:PDF
24.10.2013 – instalacje elektryczne:PDF
24.10.2013 – instalacje sanitarne:PDF
24.10.2013 – wentylacja:PDF
24.10.2013 – instalacja gazów medycznych:PDF
24.10.2013 – instalacja sygnalizacji p.poż:PDF
24.10.2013 – technologia:PDF
24.10.2013 – specyfikacje:PDF
24.10.2013 – Załącznik nr A-04:PDF
25.10.2013 – Ekspertyza p.poż:PDF
30.10.2013 – Pytanie:PDF
20.11.2013 – Wyniki:PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM