Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-13-108UN


29-10-2013

Dostawa serwet sterylnych i podkładów niejałowych

29.10.2013 – Ogłoszenie: PDF

29.10.2013 – SIWZ: PDF

14.11.2013 – Pytania: PDF

03.12.2013 – Pytania 2: PDF

18.12.2013 – Unieważnienie pak nr 6: PDF

11.02.2014 – Unieważnienie pak. nr 1: PDF

14.02.2014 – Wyniki – PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM