Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-13-106BN


17-10-2013

Przegląd i konserwacja sprzętu oraz aparatury medycznej RTG

17.10.2013 – SIWZ:PDF
17.10.2013 – ogłoszenie:PDF
24.10.2013 – Pytania:PDF
15.11.2013 – Wyniki:PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM