Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-13-101UN


26-09-2013

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 6

26.09.2013 – Ogłoszenie: PDF

26.09.2013 – SIWZ: PDF

03.10.2013 – Pytania i zmiana SIWZ: PDF

08.10.2013 – Korekta Ogłoszenia: PDF

11.10.2013 – Pytania 2: PDF

25.10.2013 – Pytania 3: PDF

14.11.2013 – Unieważnienie: PDF

18.12.2013 – Wyniki: PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM