Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-13-094UN


18-09-2013

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW – VII

18.09.2013 r. – Ogłoszenie: pdf
18.09.2013 r. – SIWZ: pdf
03.10.2013 r. – Pytania 1: pdf
08.10.2013 r. –  korekta ogłoszenia:PDF
10.10.2013 r. –  PYTANIA 2:PDF
28.10.2013 r. – Unieważnienie – Pakiet nr 4: pdf
22.11.2013 r. – Wyniki 1: pdf
28.11.2013 r. – Wyniki 2: pdf
03.12.2013 r. – Unieważnienie – Pakiet nr 2: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM