Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-13-093BN


09-09-2013

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 5

09.09.2013 – Ogłoszenie: PDF

09.09.2013 – SIWZ: PDF

12.09.2013 – Pytania: PDF

13.09.2013 – Pytania2: PDF

16.09.2013 – Pytania3: PDF

19.09.2013 – Unieważnienie Pak. 4: PDF

02.10.2013 – Wyniki: PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM