Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-13-084BN


30-08-2013

Dostawa obuwia, odzieży operacyjnej i pidżam

30.08.2013 r. – Ogłoszenie: pdf
30.08.2013 r. – SIWZ: pdf
30.08.2013 r. – Załączniki do SIWZ: doc
05.09.2013 r. – Zmiana SIWZ: pdf
05.09.2013 r. – Zmiana ogłoszenia: pdf
11.09.2013 r. – Pytania 1: pdf
12.09.2013 r. – Pytania 2: pdf
04.10.2013  –  WYNIKI:PDG

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM