Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-13-074BN


11-07-2013

DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, FAKSÓW, KOPIAREK

11.07.2013 r. – Ogłoszenie: pdf
11.07.2013 r. – SIWZ: pdf
11.07.2013 r. – Załącznik nr 9 do SIWZ: pdf
18.07.2013 r. – Pytania: pdf
24.07.2013 r. – Unieważnienie – Pakiet nr 2: pdf
09.08.2013 r. – Wyniki: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM