Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-13-069BN


19-07-2013

DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH
19.07.2013  –  OGŁOSZENIE:PDF
19.07.2013  –  SIWZ:PDF
22.07.2013  –  załączniki do pobrania
26.07.2013  –  PYTANIA:PDF
29.07.2013  –  UNIEWAŻNIENIE:PDF
06.08.2013  –  WYNIKI:PDF
08.08.2013  –  WYNIKI unieważnienie:PDF
12.08.2013  –  WYNIKI-2:PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM