Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-13-066BN


02-07-2013

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i zainstalowanie dźwigu osobowego elektrycznego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.
02.07.2013  –  OGŁOSZENIE:PDF
02.07.2013  –  SIWZ:PDF
10.07.2013  –  ZMIANA SIWZ, PYTANIA:PDF
24.07.2013  –  WYNIKI:PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM