Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-13-049UN


07-06-2013

DOSTAWA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH07.06.2013 – Ogłoszenie: PDF
07.06.20213 – SIWZ: PDF
26.06.2013 – Pytania: PDF
24.07.2013 r. – Unieważnienie – Pakiet nr 2: pdf

12.08.2013 – Wyniki: PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM