Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-13-041UN


05-06-2013

DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH, KOMPRESÓW, FOLII OPATRUNKOWYCH, PODKŁADÓW I PRZEŚCIERADEŁ  HIGIENICZNYCH05.06.2013 – Ogłoszenie: PDF
05.06.2013 – SIWZ: PDF
13.06.2013 – Pytania: PDF
01.07.2013 – Zmiana SIWZ: PDF
02.07.2013 – Pytania 2: PDF
05.07.2013 – Zmiana Ogłoszenia: PDF
24.07.2013  –  załączniki do pobrania

09.08.2013 r. – Wyniki – Pakiet nr 3: pdf

19.08.2013 – Wyniki 2: PDF

19.08.2013 – Unieważnienie – Pakiet nr 4: PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM