Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-014-091 UN


12-11-2014

Dostawa sytemu zamkniętego aspiracyjno – próżniowego wraz
z dzierżawą aparatu do odczytu OB.

12.11.2014- SIWZ:PDF
12.11.2014 – ogłoszenie:PDF
12.11.2014 – Załączniki
23.12.2014 – unieważnienie postępowania:PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM