Kontrast: włącz / wyłącz
SPSKM certyfikat akredytacyjny

Konferencja „Zagrożenia pracy zawodowej, a zdrowie personelu medycznego”


08-06-2015

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego
UM w Katowicach i Koło Terenowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego działające przy Szpitalu
Zapraszają na XI Konferencje szkoleniowo – naukową:
„Zagrożenia pracy zawodowej a zdrowie personelu medycznego”
pod hasem przewodnim
Bezpieczeństwo i higiena pracy w aspekcie 120-lecia szpitala

Konferencja odbędzie się 16 wrzenia 2015r.

Szczegółowe informacje
Program konferencji

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM