Kontrast: włącz / wyłącz
Zabieg wszczepienia implantu hybrydowego w Oddziale Otorynolaryngologii

Wszczepienie implantu hybrydowego w Katedrze i Oddziale Otorynolaryngologii


28-10-2014

Metoda wszczepu implantu ślimakowego jest powszechnie uznanym i stosowanym sposobem postępowania u chorych, zarówno dzieci, jak i dorosłych z obustronną głuchotą. Śląski program implantów ślimakowych jest prowadzony w Katedrze i Oddziale Otorynolaryngologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach od 10 lat i jest jedynym ośrodkiem w południowej Polsce przeprowadzającym powyższą procedurę medyczną.

Wprowadzenie nowych technologii w systemach implantów ślimakowych spowodowało możliwość poszerzenia grupy pacjentów kwalifikowanych do tej metody leczenia. Implant hybrydowy to urządzenie, które łączy implant ślimakowy i aparat słuchowy. Tego typu implanty są przeznaczone dla pacjentów z częściową głuchotą, tzn. z progiem słuchu w audiometrii tonalnej dla niskich częstotliwości do 60dB, natomiast w zakresie wysokich częstotliwości- powyżej 2000Hz- wyższym niż 80dB. Aparat słuchowy daje wzmocnienie akustyczne dźwięków o niskich częstotliwościach, a system implantu ślimakowego pobudza komórki słuchowe ślimaka, które odbierają częstotliwości wysokie.

30 lipca 2014r. w ww. Katedrze i Oddziale Otorynolaryngologii wszczepiono po raz pierwszy implant hybrydowy 70 letniemu pacjentowi z częściową głuchotą. Po aktywacji procesora mowy i odpowiedniej rehabilitacji logopedycznej chory ma szansę powrotu do świata dźwięków, uzyskania wydolności socjalnej i swobodnej komunikacji. Wydarzenie to otwiera nowe możliwości leczenia coraz szerszej grupie chorych z niedosłuchem i głuchotą w naszym regionie.

Zapraszamy do obejrzenia wideo reportażu TVP

http://www.tvp.pl/katowice/informacyjne/gosc-aktualnosci/wideo/30-lipca-2014/16250472

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM