Kontrast: włącz / wyłącz
Szczegóły konferencji naukowej poświęconej historii i perspektywom rozwoju transplantologii

VI Konferencja Naukowo – Szkoleniowa nt. „Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych”


12-12-2017

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM