Kontrast: włącz / wyłącz

Unikalna operacja w naszym szpitalu


07-10-2016

Specjaliści ze Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego przeprowadzili u 48-letniej pacjentki bardzo skomplikowany zabieg rekonstrukcji trzonu żuchwy strony lewej za pomocą przeszczepu z kości strzałkowej na mikrozespoleniach naczyniowych.

Do rekonstrukcji użyto fragmentu kości strzałkowej lewego podudzia pacjentki, wraz z żyłami i tętnicą strzałkową. Fragment kości został wymodelowany w oparciu o wcześniej przygotowany na podstawie tomografii komputerowej model stereolitograficzny. Do zaimplementowanej kości strzałkowej wprowadzono 3 implanty zębowe.

Jak informuje prof. dr hab. n. med. Iwona Niedzielska, ordynator Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego w Katowicach, pacjentce w styczniu 2015 roku z powodu zmian nowotworowych usunięto lewy trzon żuchwy. – W konsekwencji wiązało się dla niej nie tylko z kłopotami z jedzeniem i mówieniem, ale również pogorszeniem prezencji, a co za tym idzie z problemami psychicznymi i trudnościami w relacjach z otoczeniem. Przeprowadzona przez zespół lekarzy pod moim kierownictwem operacja znacząco poprawiła komfort życia chorej – podkreśla prof. Iwona Niedzielska.

Operację przeprowadzono 20 września 2016 roku na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego w Katowicach. Trwała 8 godzin i zakończyła się pełnym sukcesem.

IMG_1097

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM