Kontrast: włącz / wyłącz

Fundacje


Fundacja
PRZY SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU KLINICZNYM
IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W KATOWICACH
NIP: 954-22-53-067
REGON: 271021176
nr konta BGB o/ Katowice
26 1560 1108 0000 9060 0004 4050

Fundacja SPSKM 1% podatku

Fundacja Transplantacji Szpiku i Leczenia Chorób Krwi
40-029 Katowice, ul. Reymonta 8
Adres poczty elektronicznej: jwojnar@sum.edu.pl
tel. 032/2562858, fax 032/2554985
NIP: 945-10-26-211
Bank Śląski S.A. VII Oddział w Katowicach
Konto nr: 10501214-0700018484

Organ rejestrowy: SĄD REJONOWY W KATOWICACH, WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO – Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Nr pozycji rejestru KRS: 0000054888
Data dokonania wpisu: 24.10.2001 r.
Nr wpisu w pozycji rejestru: 1
Statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 271891859
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 954-10-26-211

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM