Kontrast: włącz / wyłącz

Dofinansowano z Funduszu Prewencyjnego PZU S.A


PZU

„Dofinansowano z Funduszu Prewencyjnego PZU S.A”
Impregnacja ognioochronna drewnianej więźby dachowej Oddziału Laryngologii.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM