Kontrast: włącz / wyłącz

Szczepienia przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)


18-12-2020

Jesteśmy szpitalem tzw. węzłowym w ramach Narodowego Programu Szczepień będziemy realizować szczepienia przeciw COVID -19 dla personelu pracującego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych grup priorytetowych uprawnionych do otrzymania szczepienia w Etapie „0” (personel medyczny, niemedyczny zatrudniony w placówkach medycznych).

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA

Załącznik nr 4a – Klauzula informacyjna

Formularz zgłoszeń na szczepienia

Kwestionariusz szczepienia z oświadczeniem

Skrócona informacja dla pacjenta

Comirnaty Ulotka dla Pacjenta-1

Klauzula informacyjna dot. szczepienia COVID

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM