Kontrast: włącz / wyłącz

Oddział Dermatologii


Lekarz Kierujący Oddziałem

prof. dr hab. med. i n. o zdr. Beata Bergler-Czop

Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim ŚAM w Zabrzu, uzyskując dyplom lekarza. W roku 1999 rozpoczęła pracę na stanowisku młodszego asystenta w Oddziale Dermatologii Szpitala im. S. Leszczyńskiego w Katowicach. Od października 2000 roku pracuje w Katedrze i Klinice Dermatologii SUM w Katowicach, początkowo na stanowisku asystenta, od 20 lipca 2020 roku – Kierownika w/w Katedry i Kliniki. 21 września 2020 roku nadano Jej tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Od 31 lipca 2018 roku jest również konsultantem wojewódzkim w dziedzinie dermatologii i wenerologii oraz członkiem Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych w Województwie Śląskim. Od 2000 roku jest członkiem Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, a od 19 grudnia 2019 – przewodniczącą Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, od 2001 roku – członkiem Sekcji Immunologii w/w, a od 2011 roku – sekcji Dermatologii Estetycznej. Od 2005 roku jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych. Przynależność do międzynarodowych towarzystw naukowych obejmuje członkostwo w: European Society of Dermatology Research od roku 2008 oraz European Academy of Dermatology and Venerology od roku 2009.

Podstawowe Informacje

  • Liczba łóżek – 23
  • Pracownia Fizykoterapii
  • Pracownia Światłoterapii
  • Poradnia Dermatologiczna

Dane kontaktowe

Adres:

ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice (budynek nr 3)

Sekretariat Oddziału:

(32) 256 11 82
mgr Dorota Sęk

Ilość łóżek na Oddziale:

23

Pokój lekarski:

(32) 25 91 607

Rejestracja:

(32) 25 91 604

Poradnia dermatologiczna:

(32) 25 91 605

Kierownik Przyklinicznej Poradni Dermatologicznej

– dr med. Mariola Ewa Wyględowska-Kania (32) 25 91 606

Izba przyjęć:

(32) 25 91 601

Gabinet dermatochirurgii:

(32) 25 91 606

Gabinet światłoterapii:

(32) 25 91 597

Gabinet fizykoterapii:

(32) 25 91 598

Pracownicy SPSK-M

Prof. dr hab. med. i n. o zdr. Beata Bergler-Czop – Lekarz Kierujący Oddziałem
dr med. Iwona Rogala-Poborska
dr med. Mariola Wyględowska-Kania
dr hab. med. Dominika Wcisło-Dziadecka prof. SUM
dr med. Bartosz Miziołek – kierownik ćwiczeń
dr med. Natalia Salwowska
lekarz Aleksandra Frątczak
dr med. Jakub Sazanów-Lubelski
lekarz Tadeusz Pająk (chirurg)
dr med. Ewa Syguła
dr med. Ewa Pierzchała
dr med. Martyna Zbiciak-Nylec
lekarz Kornelia Pietrauszka
lekarz Iwona Adwent
mgr Dorota Sęk

Lekarze rezydenci

lekarz Katarzyna Adamczyk-Sitko
dr med. Marta Samborska
dr med. Katarzyna Kulig
lekarz Michał Szczepanek
lekarz Martyna Waliczek
lekarz Katarzyna Strzelczyk
lekarz Katarzyna Kasza
lekarz Kamila Wojciechowska
lekarz Karina Polak
lekarz Olga Gorbacz
lekarz Angelika Bigaj
lekarz Karolina Dębowska
lekarz Mikołaj Łanocha

Słuchacze szkoły doktorskiej

lekarz Michał Szczepanek
lekarz Kornelia Pietrauszka
lekarz Kamila Wojciechowska
lekarz Karina Polak
lekarz Michał Smoczok
lekarz Szymon Leonik

Osiągnięcia Kliniki:

Oddział Dermatologii zlokalizowany jest w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach przy ulicy Francuskiej 20/24 gdzie prowadzone są zajęcia dydaktyczne w formie ćwiczeń, seminariów, wykładów i zajęć fakultatywnych ze studentami IV Wydziału Lekarskiego, a także VI roku Wydziału Nauk Medycznych (Lekarskiego) (wybrana specjalność) oraz ze studentami anglojęzycznymi.
Oddział Dermatologii znajduje się na Liście Ministra Zdrowia jednostek organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia specjalizacji z dermatologii i wenerologii oraz do prowadzenia staży cząstkowych w zakresie dermatologii dla innych specjalności.
Również jako jednostka akredytacyjna szkoli lekarzy na kursach podyplomowych dla CMKP.

Ogólne obszary działalności naukowej:

Łuszczyca – patogeneza, klinika i leczenie.
trądzik pospolity i różowaty – patogeneza, klinika i leczenie.
Choroby tkanki łącznej – patogeneza, klinika i leczenie.
Nowoczesna diagnostyka i lecznictwo dermatologiczne.
Interdyscyplinarne aspekty schorzeń dermatologicznych.
Techniki obrazowania w dermatologii.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM