Kontrast: włącz / wyłącz
Oddział Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej

Oddział Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej


Lekarz Kierujący Oddziałem

Profesor dr hab. n. med. Jerzy Chudek

Podstawowe Informacje

 • Liczba łóżek – 67 oraz 4 stanowiska do chemioterapii onkologicznej
 • Personel lekarski – 24 osoby
 • Personel pielęgniarski – 39 osób
 • Poradnia Chemioterapii Onkologicznej
 • Pracownia Endoskopii
 • Pracownia USG i UKG
 • Pracownia EKG i elektrofizologii

Dane kontaktowe:

telefon: sekretariat 032 2591 202 lub 032 2564 873
poradnia 032 2591 207
fax: 032 2564 873
adres: 40-027 Katowice ul. Reymonta 8
E-mail: interna@spskm.katowice.pl

Działalność medyczna

Oddział realizuje świadczenia w zakresie:

 • chorób wewnętrznych
 • endokrynologii
 • onkologii klinicznej
 • chemioterapii
 • terapeutycznch programów lekowych :
  • leczenie raka piersi
  • leczenie raka jelita grubego
  • leczenie chłoniaków złośliwych

Oddział posiada następujące akredytacje:

 • specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych
 • specjalizacji w dziedzinie endokrynologii
 • realizacji stażów cząstkowych z zakresu endokrynologii przewidzianych w programie innych specjalizacji
 • realizacji stażów cząstkowych z zakresu chorób wewnętrznych przewidzianych w ramach innych specjalizacji

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM