Kontrast: włącz / wyłącz

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej


Lekarz Kierujący Oddziałem

Profesor dr hab. n. med. Iwona Niedzielska

foto1-Ordynator Oddzialu prof dr hab n med Iwona Niedzielska

Podstawowe Informacje

 • Liczba łóżek – 26
 • Personel lekarski – 20 osób
 • Personel pielęgniarski – 21 osób
 • Sala operacyjna
 • Pracownia protetyczna
 • Poradnia Chirurgii Szczękowo – Twarzowej

Dane kontaktowe

telefon: sekretariat (32) 259 13 61
poradnia (32) 259 13 78
fax: (32) 259 13 78
adres: 40-027 Katowice ul. Francuska 20 – 24
email : szczekowo-twarzowa@sum.edu.pl

Oddział wyposażony w najlepsze urządzenia, które pozwalają przeprowadzać zabiegi na najwyższym światowym poziomie (mikroskop operacyjny, neurostymulator, endoskop, artroskop, USG+Doppler, kamera termowizyjna, laser biostymulacyjny, Bioptron, dermatom, piła piezoelektryczna, piła oscylacyjna, urządzenie do krioterapii, laser CO2, wirówka do PRF, PRP, zestaw do osteosyntez oraz ortognatyki, lupy operacyjne, cyfrowy pantomogram, unit chirurgiczny z zestawem aseptycznym do zabiegów na małej Sali operacyjnej , urządzenie do terapii podciśnieniowej, zestaw muzyczny dla pacjenta)

Muzykoterapia towarzyszy pacjentowi w okresie okołooperacyjnym na własne życzenie – nikt nie odmawia (zdjęcie nr 3 – muzykoterapia)

Aseptyka – wypracowana w oparciu o algorytmy obowiązujące na oddziałach transplantacyjnych = brak zakażeń szpitalnych

Działalność lecznicza

Diagnostyka i leczenie prostych i skomplikowanych wad ortognatycznych (najwybitniejsi specjaliści wyszkoleni w najlepszych ośrodkach zagranicznych; stawiamy na permanentne szkolenie):

 • w oparciu o najnowsze technologie, w tym programy informatyczne pozwalające zaprojektować zabieg w obecności pacjenta i przewidzieć jego efekt wizualny i czynnościowy
 • zawsze w oparciu o konsylia lekarskie z wybitnymi ortodontami ze Śląska
 • wykorzystanie modeli stereolitograficznych w planowaniu cięć osteotomijnych aby zabieg odbył się w warunkach jak najmniej obciążających chorego
 • Wprowadzanie do szpar osteotomijnych przeszczepów autogennych i fibryny bogatopłytkowej [PRF] i uzupełnianie deformacji w zakresie tkanek miękkich auto lub allogennymi materiałami dzięki wdrożeniu elementów medycyny estetycznej [implanty indywidualne]
 • opieka okołooperacyjna na najwyższym poziomie łącznie z wypracowanym programem rehabilitacji układu stomatognatycznego (pierwsza w Polsce pracownia rehabilitacji pacjentów z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej)
 • ocena wydolności dróg oddechowych w okresie okołooperacyjnym w oparciu o program SICAT AIR (zdjęcie nr 4 – SICAT AIR)
 • leczenie przy pomocy dystraktorów, rozszczepianie szczęki, kortykotomie

Diagnostyka i leczenie nowotworów głowy i szyi:

 • rekonstrukcje przy użyciu płatów skórno-mięśniowo-kostnych na mikrozespoleniach naczyniowych [ naczynia średnicy do 2mm pobrane z przeszczepem i wszyte do naczyń na szyi] pobrane z innych okolic ciała i odtwarzające idealnie (dzięki zastosowaniu modeli stereolitograficznych) utracone tkanki [żuchwę, szczękę]. Nowością jest umieszczanie implantów zębowych w przeszczepie w czasie tego samego zabiegu dzięki czemu możemy po upływie roku wykonać pracę protetyczną- pacjent wraca do pełnej sprawności układu stomatognatycznego. Preferowane miejsca dawcze: strzałka, przedramię, biodro, przednia powierzchnia uda (zdjęcie nr 5 – płaty strzałkowe)
 • Wykorzystanie w pokrywaniu ubytków poresekcyjnych uszypułowanych płatów skórno-mięśniowych pobranych z sąsiedztwa [płat podbródkowy, piersiowy]- sukces poparty wielkim doświadczeniem (zdjęcie nr 6 – płaty podbródkowe, zdjęcie nr 7 – płaty piersiowe)
 • W przypadku resekcji szczęki bez możliwości działań odtwórczych z uwagi na obciążenia ogólne czy zasięg zabiegu zawsze wykorzystujemy wolne płaty skórne, które zwiększają komfort chorego w okresie pozabiegowym i zapobiegają wznowom poprzez drażnienie obturatorami akrylanowymi
 • W przypadku resekcji odcinkowej żuchwy w tym stawu skroniowo-żuchwowego proponujemy indywidualne implanty tytanowe, które idealnie odtwarzają to co wytniemy. Implant zastępujący nawet całą żuchwę jest projektowany w oparciu o TK 3D i specjalny program informatyczny. W zestawie otrzymujemy modele stereolitograficzne i szablony, które wymuszają cięcie kości tak aby implant pasował jak puzzel (zdjęcie nr 8 – Implanty Indywidualne)
 • W przypadku egzenteracji oczodołu [wyłuszczenie całej zawartości oczodołu] wykonujemy plastyczne zamknięcie ubytku w oczodole wykorzystując unaczynione płaty z sąsiedztwa, tak aby było możliwe wykonanie w późniejszym czasie epitezy twarzy (zdjęcie nr 9 – Płat Skroniowy)
 • W operacji węzłowej wykorzystujemy mapowanie węzłów i śródoperacyjne badanie doszczętności zabiegu
 • Usuwając zmiany skórne wykorzystujemy technikę mikrograficzną MOHSA – doszczętność mikroskopowa
 • W każdym przypadku operacji na śliniankach, stawie skroniowo-żuchwowym i wyrostku kłykciowym korzystamy z neurostymulatora, który zapewnia bezpieczne przeprowadzenie zabiegu w sąsiedztwie narażonego na uraz nerwu twarzowego (zdjęcie nr 10 – Neurostymulator)
 • Zapewniamy w ramach badań naukowych opiekę nad pacjentem onkologicznym [fizjo, fizykoterapia, dietetyk, logopeda, psychiatra, psycholog]
 • Ultrasonografia powala nam na poszerzenie diagnostyki i kontrolę układu chłonnego szyi u pacjentów po zabiegach onkologicznych, jak również pozwala nam kontrolować przepływ w mikrozespoleniach naczyniowych (zdjęcie nr 11 – prawidłowy przepływ w zespoleniu mikronaczyniowym)
 • W trudno gojących się ranach, stosujemy specjalistyczne opatrunki oraz terapię podciśnieniową (zdjęcie nr 12 – podciśnieniowa terapia ran)
 • Przygotowywanie chorych do radio i chemioterapii celem zapobiegania w przyszłości powikłań wynikających z urazu [usunięcie zęba] z naświetlanego obszaru. Należy przeprowadzić pełną sanację jamy ustnej przed leczeniem skojarzonym.

Diagnostyka i leczenie urazów części twarzowej czaszki:

 • Każdy uraz traktujemy indywidualnie, a postępujemy zgodnie z wypracowanymi algorytmami uznanymi na świecie. Cel- szybki powrót do pełnej sprawności.
 • Operacje wykonujemy jak najszybciej jest to możliwe z uwagi na stan ogólny chorego.
 • Zawsze diagnostykę wzbogacamy tomografią komputerową 3D/CBCT/termografią i USG
 • Ubytki kostne pourazowe uzupełniamy przeszczepami i fibryną bogatopłytkową
 • Zawsze wdrażamy autorski program rehabilitacji w tym leczenie ortodontyczne dla pacjentów niepełnoletnich
 • W urazach oczodołów ubytki kostne uzupełniamy przeszczepem autogennym lub indywidualnie zaprojektowaną na warunki pacjenta płytką/implantem
 • W przypadku konieczności usunięcia wyrostka kłykciowego wykonujemy endoprotezę indywidualną wykonaną w oparciu o TK 3D
 • U naszych pacjentów po co najmniej półrocznym okresie upływającym od zabiegu osteosyntezy usuwamy płytki z uwagi na ryzyko uczuleń/reakcji zapalnych/obnażań
 • Wdrożenie fizykoterapii w dobie zerowej i jej kontynuowanie zmniejsza obrzęki pooperacyjne do minimum i dolegliwości bólowe
 • Lokalizacja ciał obcych w jamach ciała [np. oczodół] szczególnie jeśli podejmowano wcześniejsze nieskuteczne próby jego wydobycia jest możliwa przy użyciu neuronawigacji śródoperacyjnej (zdjęcie numer 13 – neuronawigacja)

Diagnostyka i leczenie niezębopochodnych i zębopochodnych stanów zapalnych części twarzowej czaszki w tym zapaleń swoistych, nieswoistych, tkanek miękkich i kości, osteoradionekrozy, martwicy kości polekowej, w przebiegu niewydolności krążenia:

 • Dysponujemy kamerą termowizyjną (zdjęcie numer 14 – kamera termowizyjna), która umożliwia identyfikacje niemych ognisk chorobowych [które nie dają żadnych dolegliwości i zmian w obrazie radiologicznym] szczególnie w poważnych stanach klinicznych gdzie istnieje ryzyko zajęcia procesem zapalnym innych narządów np. serca, nerek itp. lub gdy mamy wątpliwości, które żeby usuwać u pacjentów małego ryzyka infekcji ogólnoustrojowej [przy współpracy z sąsiadującą kliniką nefrologii udowodniono wpływ ognisk zębopochodnych na wykładnik procesu zapalnego ogólnoustrojowego IL6. Dzisiaj wiemy, które ogniska zębopochodne najbardziej zagrażają; Przy współpracy z kliniką chirurgii ogólnej znaleźliśmy zależność między chorobami przyzębia a miażdżycą]
 • USG pozwala nam monitorować proces zapalny i perfekcyjnie otwierać zbiorniki ropne
 • Terapia podciśnieniowa pomaga w opróżnianiu zbiorników ropnych

Diagnostyka i leczenie schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego:

 • Płytki podwyższające zgryz +wstrzykiwanie do SSŻ fibryny bogatopłytkowej
 • Kinesiotaping, laser biostymulacyjny, bioptron
 • Zabiegi naprawcze w przypadku nawykowych zwichnięć
 • Endoprotezy w przypadku ankylozy lub pourazowej utraty głowy wyrostka kłykciowego

Diagnostyka i leczenie schorzeń ślinianek [zabiegi z neurostymulatorem] (zdjęcie nr 10 – neurostymulatora)
Diagnostyka i leczenie schorzeń zębo- i niezębopochodnych zatok przynosowych [zawsze z diagnostyką przy pomocy TK 3D a najlepiej CBCT]

 • Endoskopowe z pobraniem każdorazowo materiału do badań bakteriologicznych i histopatologicznych
 • Kwalifikacje do FESS
 • Często z usunięciem zęba przyczynowego lub resekcją wierzchołka korzenia zęba
 • Zamknięcie ubytku w przedniej ścianie zatoki blaszką, którą wcześniej wycięto piłą piezzosugery

Diagnostyka i leczenie neuralgii nerwu trójdzielnego
Diagnostyka i leczenie stanów przedrakowych- uświadamianie – byliśmy organizatorami dwóch konferencji profilaktyki onkologicznej dla studentów i młodych lekarzy z całej Polski po to żeby każdy lekarz miał czujność wykrycia zmian w odpowiednim okresie. Do tego zdyscyplinowanie pacjenta daje pełny sukces leczenia.
Diagnostyka i leczenie zmian skórnych zlokalizowanych w obszarze głowy i szyi [od raka do czerniaka]

 • Wykorzystujemy techniki chirurgii plastycznej i metodę MOHSA celem oszczędzenia tkanek zdrowych a zarazem zapewnienia ujemnych marginesów wokół zmiany

Diagnostyka i leczenie torbieli tkanek miękkich (np. torbiel boczna szyi) i kości szczęki, żuchwy

 • Ubytki kostne po usunięciu torbieli jeśli mają wielkość do 2 cm3 goją się dobrze samoistnie przez organizację skrzepu albo gojenie wspomagane użyciem przeszczepów auto/allo/ksenogennych celem zapobiegania resorpcji przebudowującej się kości. Problemem jednak nie są tego typu ubytki. Kiedy mamy do czynienia z ubytkami kostnymi ograniczonymi trzema ścianami wielkości powyżej 4 cm3 jest problem, który dotyczy materiału i ilości? jak pozyskać tak dużo wiórów i skąd?
  – od wielu lat wykorzystujemy w tym celu wióry pobierane z małego cięcia do 1 cm z piszczeli uzyskując rewelacyjne wyniki pełnej przebudowy kości. Dodatkowo każdorazowo stosujemy błonę zaporową pozyskaną z krwi pacjenta i odwirowaną [PRF] celem poprawy gojenia i zabezpieczenia przeszczepu (Zdjęcie numer 14 – odbudowa ubytków kostnych)

Diagnostyka i leczenie schorzeń nietypowych, ogólnoustrojowych z objawami w części twarzowej czaszki

 • Choroby z autoimmunoagresji
 • Ziarniniak Wegenera
 • Ziarniniak kwasochłonny
 • Guzy brunatne
 • Szpiczak/białaczka/przerzuty/chłoniak itp.
 • Guzy olbrzymiokomórkowe [skuteczne działanie sterydów podawanych do guza w wybranych przypadkach klinicznych] [x]
 • Przerosty dziąseł polekowe, w przebiegu schorzeń ogólnoustrojowych
 • Jama ustna w niedoborach żywieniowych, witaminowych, cukrzycy, radio, chemioterapii,

Działalność naukowa:

– interdyscyplinarne spotkania naukowe z wybitnymi specjalistami z dziedzin pokrewnych i zazębiających się, które odbywają się od 6 lat w każdy poniedziałek dla całego personelu medycznego w tym studentów.
– przedstawianie na odprawach lekarskich trzy razy w tygodniu przez wszystkich pracowników Katedry i Kliniki w oparciu o najnowszą literaturę polską i anglojęzyczną nowości dotyczących chirurgii szczękowo-twarzowej i dziedzin pokrewnych.
– realizacja założeń prac statutowych (aktualnych i planowanych) w tym:

 • Ocena leczenia dużych ubytków kości żuchwy oraz szczęki przy wykorzystaniu przeszczepów autogennych oraz wspomaganiu gojenia
 • Reakcje alergiczne błony śluzowej jamy ustnej na materiały stosowane w stomatologii i protetyce- badanie alergenów
 • Ocena kliniczna, immunohistochemiczna oraz radiologiczna wraz z oceną właściwości chemicznych przebiegu procesu sterowanej regeneracji ubytków części twarzowej czaszki w zależności od użytego materiału czasu oraz topografii w tym wielkości ubytku tkanki kostnej.
 • Wykorzystanie współczesnych technik radiologicznych i komputerowych w planowaniu i ocenie leczenia augmentacyjnego i implantologicznego
 • Wykorzystanie zjawiska autofluorescencji w badaniach przesiewowych zmian patologicznych w jamie ustnej
 • Standaryzacja antybiotykoterapii empirycznej pierwszego rzutu w zębopochodnych stanach zapalnych tkanek miękkich w chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej
  • Analiza wybranych parametrów biochemicznych śliny pacjentów poddanych zabiegom z zakresu chirurgii stomatologicznej w aspekcie oceny termowizyjnej miejsca operowanego
 • Wykorzystanie materiałów autogennych, allogennych i heterogennych oraz czynników wzrostu w regeneracji tkanki kostnej oraz miękkiej w obrębie twarzoczaszki
 • Ocena wybranych parametrów stresu oksydacyjnego u pacjentów ze zmianami patologicznymi błony śluzowej jamy ustnej

-Aktualnie finalizowane tematy badawcze:

 • Wpływ rodzaju leczenia złamań wyrostków kłykciowych na dynamikę ruchów żuchwy (współpraca z Katedrą Dysfunkcji Narządu Żucia).
 • Wykorzystanie termografii w identyfikacji niemych ognisk zębopochodnych
 • Alternatywna metoda leczenia guzów olbrzymiokomórkowych
 • Implanty w mikronaczyniowych przeszczepach ze strzałki
 • SICAT AIR i modele stereolitograficzne w operacjach ortognatycznych
 • Wypracowanie algorytmów w zabiegach ortognatycznych pod kątem oceny drożności dróg oddechowych, funkcji SSŻ, rehabiitacji oraz programów komputerowych
 • Wyznaczanie algorytmów opieki okołooperacyjnej w odniesieniu do antybiotykoterapii
 • Wykorzystanie wolnych płatów skóry w poprawie komfortu gojenia po resekcji szczęki
 • Rola kinesiotaping u pacjentów poddanych zabiegowi usunięcia zęba zatrzymanego
 • Zastosowanie spektrometrii mas z jonizacja laserową wspomaganą matrycą z detektorem czasu przelotu w analizie śliny bioptatów tkankowych u pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym jamy ustnej
 • Ocena skuteczności i przydatności fluorescencji indukowanej laserowo w spektroskopowym wykrywaniu nowotworów jamy ustnej
 • Zastosowanie niskoenergetycznego promieniowania laserowego w terapii bólu i obrzęku po zabiegach obustronnej osteosyntezy złamań żuchwy
 • Rola terapii podciśnieniowej w niwelowaniu powikłań u pacjentów oddziału chirurgii szczękowo-twarzowej
 • Rola antyoksydantów w prognozowaniu rozwoju nowotworu części twarzowej czaszki
 • Patologie zatok szczękowych w obrazie CBCT, endoskopii, termografii i badań bakteriologicznych
 • Analiza retrospektywna złamań oczodołów z wypracowaniem w oparciu o autorska analizę ubytków ścian kostnych i objętości oczodołu w obrazie TK.
 • Alternatywna metoda leczenia agresywnych postaci guza olbrzymiokomórkowego – algorytm wypracowany na podstawie wielu przypadków klinicznych
 • Ocena stężeń kotyniny, IL6,TNFalfa,HGF,i TSA w ślinie w stanach przedrakowych i i raku błony śluzowej jamy ustnej
 • Rola cytokin prozapalnych ocenianych w płynie torbieli kostnych w procesie gojenia rany.
 • Zakażenia zębopochodne wczoraj i dziś-współczesne poglądy
 • Rola hTERT w prognozowaniu progresji raka jamy ustnej

Klinika w mediach:

http://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,35063,20793021,unikalna-operacja-w-katowicach-48-latce-zrekonstruowano-zuchwe.html
http://wiadomosci.onet.pl/slask/katowice-lekarze-zrekonstruowali-zuchwe-za-pomoca-kosci-strzalkowej/77tpj2
http://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/Katowice-zrekonstruowali-zuchwe-za-pomoca-kosci-strzalkowej,166235,8.html
http://www.mp.pl/kurier/151034,katowice-zrekonstruowali-zuchwe-za-pomoca-kosci-strzalkowej
http://pulsmedycyny.pl/4636621,88212,zabieg-rekonstrukcji-zuchwy-sukces-katowickich-lekarzy
http://www.infodent24.pl/newsdentpost/katowice-lekarze-odbudowali-zuchwe-z-kosci-strzalkowej,105838.html
http://www.dentalradio.pl/news/show/chirurdzy_szczekowi_ze_slaska_odbudowali_zuchwe_pacjentki
http://www.zdrowie.abc.com.pl/artykuly/katowice-lekarze-zrekonstruowali-zuchwe-za-pomoca-kosci-strzalkowej,25460.html
http://katowice.tvp.pl/27230571/6102016-godz1830
http://www.dziennikzachodni.pl/serwisy/zdrowie/a/katowice-unikalna-rekonstrukcja-zuchwy-w-szpitalu-im-mieleckiego,10707620/
http://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,35063,20793021,unikalna-operacja-w-katowicach-48-latce-zrekonstruowano-zuchwe.html
http://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,35063,20800736,pacjentka-z-katowic-po-niezwyklej-operacji-chce-usmiechac-sie.html
http://www.radio.katowice.pl/zobacz,23331,Sukces-chirurgow-Rekonstrukcji-trzonu-zuchwy-audio-.html#.V_ZfYuiLSVM
http://radiopiekary.pl/2016/10/06/z-nogi-zrobili-szczeke/
http://zdrowie.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/532527,katowice-lekarze-zrekonstruowali-zuchwe-za-pomoca-kosci-strzalkowej.html
https://silesion.pl/pionierski-zabieg-zuchwa-z-kosci-nogi
http://katowice24.info/czesc-twarzy-zrobiona-z-kosci-nogi-nowatorska-operacja-w-katowicach/
https://katowice.tvp.pl/28067017/1122016 (od 5 min.)
http://slask.onet.pl/nowatorska-metoda-uratowala-pacjentow-przed-okaleczeniem/m9flz7
http://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/Katowice-nowatorska-metoda-uratowala-pacjentow-przed-okaleczeniem,167950,8.html
http://www.zdrowie.abc.com.pl/artykuly/katowice-nowatorska-metoda-uratowala-pacjentow-przed-okaleczeniem,31775.html
http://pulsmedycyny.pl/4650095,40947,nowatorska-metoda-katowickich-lekarzy
http://www.mp.pl/kurier/154315,katowice-nowatorska-metoda-uratowala-pacjentow-przed-okaleczeniem
http://www.rynekaptek.pl/farmakologia/katowice-iniekcje-dexavenem-uratowaly-pacjentow-przed-deformacja-kosci,17315.html
http://katowice.tvp.pl/28052097/nowatorska-metoda-uratowala-pacjentow-przed-okaleczeniem
http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/slask/swiatowy-sukces-katowickich-chirurgow-szczekowych/9fkmkpt
https://silesion.pl/leczenie-ziarniniaka-olbrzymiokomorkowego-wyleczyla-guza-zastrzykiem

Galeria

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM