Kontrast: włącz / wyłącz

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii


Lekarz Kierujący Oddziałem

dr n. med. Anna Kunsdorf-Wnuk

Podstawowe Informacje

  • Liczba łóżek – 7
  • Personel lekarski – 10 osób
  • Personel pielęgniarski – 26 osób
  • Personel sanitariuszy – 4 osoby

Dane kontaktowe

telefon: sekretariat 32 259-15-35
adres: 40-027 Katowice ul. Francuska 20 – 24
email: oit@spskm.katowice.pl

Działalność medyczna

Zespół medyczny Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii pracuje dwukierunkowo:
Udzielając świadczeń anestezjologicznych, na  blokach operacyjnych 3 oddziałów zabiegowych szpitala ( Oddziału Chirurgii Ogólnej Naczyniowej  i Transplantacyjnej, Oddziału Otorynolaryngologii i Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej), które obejmują przygotowanie pacjenta do zabiegu, wszelkie rodzaje znieczulenia oraz nadzór pooperacyjny. Lekarze i pielęgniarki oddziału pracują także w Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego oraz w Zakładzie Radiologii, wykonując znieczulenia. Zespół pozostaje również do dyspozycji w razie konieczności interwencji we wszystkich oddziałach szpitala (prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zakładanie centralnych dostępów  naczyniowych, podawanie leków podpajęczynówkowo).
Drugim kierunkiem działalności jest intensywna terapia prowadzona w ramach doskonale wyposażonego 7 łóżkowego oddziału.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii wyposażony jest w nowoczesne respiratory, pełne monitorowanie inwazyjne i nieinwazyjne, aparat USG, RTG, EKG, aparaty do terapii nerkozastępczej, bronchoskopy, analizator parametrów krytycznych, aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych. Jednostka prowadzi leczenie chorych w stanie zagrożenia życia, z niewydolnością jednego lub kilku narządów z oddziałów szpitala, jak również z terenu całego województwa śląskiego. Wykonuje również wszelkie dostępne procedury intensywnej terapii – wentylację mechaniczną respiratorem, żywienie parenteralne, leczenie nerkozastępcze – dializoterapię, plazmaferezę, hemofiltrację.
Rozwój oddziału przewiduje dalsze doskonalenie sztuki i technik anestezjologicznych, oraz w najbliższym czasie wprowadzenie dializy wątrobowej.

Galeria

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM