Kontrast: włącz / wyłącz

Apteka Szpitalna


Kierownik

Dr n. farm. Anna Michalewska, specjalista farmacji szpitalnej i farmacji aptecznej

Dane kontaktowe:

Apteka Centralna
ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice,
tel. + 48 32 25 91 693 (Kierownik Apteki)
+ 48 32 25 91 694
+ 48 32 25 91 695
e-mail: apteka@spskm.katowice.pl

Pracownia Leków Cytostatycznych (3 piętro, pokój 313)
ul. Reymonta 8
40-032 Katowice
tel. + 48 32 25 91 261 (Pomieszczenie administracyjne)
+ 48 32 25 91 260 (Magazyn leku gotowego)
e-mail: pracownia.cytostatyki@spskm.katowice.pl

Punkt Wydań Leków (3 piętro, obok Pracowni Leków Cytostatycznych)
ul. Reymonta 8
40-032 Katowice
+ 48 32 25 91 264

Działalność

Apteka szpitalna realizuje swoje ustawowe zadania zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne z dn. 06.09.2001r z późniejszymi zmianami, art. 86:

 1. Organizowanie zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne.
 2. Sporządzanie leków recepturowych
 3. Udzielanie informacji dotyczących produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
 4. Przygotowywanie leków w dawkach dziennych – leków cytostatycznych dla pacjentów Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku, Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej oraz Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
 5. Przygotowywanie koncentratów do dializ.
 6. Udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków.
 7. Udział w badaniach klinicznych prowadzonych na terenie szpitala.
 8. Udział w racjonalizacji farmakoterapii poprzez aktywny udział w tworzeniu Receptariusza Szpitalnego, pracę w Komitecie Terapeutycznym, Zespole ds. leczenia odleżyn oraz Zespole leczenia żywieniowego.
 9. Współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w szpitalu.
 10. Nadzór nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych w szpitalu poprzez informowanie m, in. o komunikatach wstrzymania i wycofania produktów leczniczych czy także komunikatach bezpieczeństwa.
 11. Prowadzenie ewidencji próbek produktów leczniczych, które lekarz może przyjąć zgodnie z odpowiednimi przepisami i wdrożyć do terapii pacjenta na terenie szpitala
 12. Prowadzenie ewidencji i wydzielonej części magazynu dla darów produktów leczniczych i wyrobów medycznych wydawanych na oddziały szpitala
  Ponadto apteka szpitalna prowadzi Punkt Wydań Leków, w którym wydawane są produkty lecznicze pacjentom w ramach realizowanych przez szpital programów lekowych.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM