Kontrast: włącz / wyłącz
Tomograf Komputerowy

Pracownia Tomografii Komputerowej


Najnowszej generacji tomograf komputerowy AQUILION 64 umożliwia między innymi na:

  • wykonywanie wszelkiego typu badań naczyniowych czyli angiografię TK z oceną światła naczyń i ich prezentację w postaci rekonstrukcji 3D,
  • tropienie zmian miażdżycowych oraz zwężeń w tętnicach wieńcowych, nerkowych, szyjnych i obwodowych,
  • monitorowanie chorych po założeniu stentów, wykonaniu angioplastyk lub pomostów aortalno-wieńcowych,
  • wczesne wykrywanie raka płuc oraz raka jelita grubego (wirtualna kolonoskopia),
  • ocenę zwapnień w naczyniach wieńcowych.

Dokumenty do pobrania

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM