Kontrast: włącz / wyłącz

Pracownia Serologii i Bank Krwi


Grupa krwi + Rh
Próba krzyżowa
Odczyn Coombsa
EBV (przeciwciała przeciw wirusowi Ebsteina-Barr)
Badanie miana izohemaglutynin IZO-A IgG, IgM
Badanie miana izohemaglutynin IZO-B IgG, IgM

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM