Kontrast: włącz / wyłącz

Pracownia Koagulologii i Morfologii


Tel. 622

NAZWA PROFILU KOD BADANIA JEDNOSTKI NAZWA BADANIA WIEK OD WIEK DO PŁEC ZAKRES NORM METODA
Równowaga kwasowo-zasadowa (gazometria) BE mmol/l BE KM (-2 do +2) parametr wyliczany
Gluk mmol/l Glukoza KM (3.9 – 5.8)
HCO3 mmol/l HCO3 KM (22 – 28) parametr wyliczany
Mlecz mmol/l Mleczany KM (0 – 2.4)
PCO2 mmHg PCO2 KM (35 – 45) potencjometryczna
PH NULL pH KM (7.35 – 7.45) potencjometryczna
PO2 mmHg PO2 KM (75 – 100) amperometryczna
Potas mmol/l Potas KM (3.5 – 5.1) potencjometryczna
SO2c % SO2c KM (70 – 100) parametr wyliczany
Sód mmol/l Sód KM (135 – 145) potencjometryczna
TCO2 mmol/l TCO2 KM (20 – 30) parametr wyliczany
Ca zjon mmol/l Wapń zjonizowany KM (1.13 – 1.3) potencjometryczna
OB OB mm/h OB 0 60 K do 12 sedymantacja
60 120 K do 20
0 60 M do 8
60 120 M do 15
Koagulologia APTT sek APTT (Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji) KM (24 – 35) koagulacyjna
D-DIMERY ng/ml D-DIMERY KM (0 – 500) immunologiczna
FIB g/l Fibrynogen KM (2.2 – 4.96) koagulacyjna
PT sek Czas protrombinowy KM (10.5 – 14.4) koagulacyjna
INR INR INR KM (0.92 – 1.3) koagulacyjna
Wsk PT % Wskaźnik protrombinowy KM (78 – 120) koagulacyjna
Morfologia BASO% % BASO% KM (0 – 1) fluorescencyjna cytometria przepływowa
EO% % EO% KM (0 – 6) fluorescencyjna cytometria przepływowa
HCT % HCT Hematokryt KM (35 – 45) met.kumulacyjnego zliczania impulsów elektrycznych
HGB g/dl HGB Hemoglobina KM (11.2 – 15.8) fotometryczna z użyciem SLS
LYMPH% % LYMPH% KM (20 – 50) fluorescencyjna cytometria przepływowa
MCH pg MCH  Wskaźnik czerwonokrwinkowy KM (27 – 30) parametr wyliczany
MCHC g/dl MCHC Wskaźnik czerwonokrwinkowy KM (34 – 36) parametr wyliczany
MCV fl MCV Wskaźnik czerwonokrwinkowy KM (82 – 98) parametr wyliczany
MONO% % MONO% KM (0 – 14) fluorescencyjna cytometria przepływowa
NEUTR% % NEUTR% KM (37 – 72) fluorescencyjna cytometria przepływowa
PLT 10^3/µl PLT Płytki krwi KM (130 – 400) met.impedancyjna
RBC 10^6/µl RBC Krwinki czerwone KM (4 – 5.8) met.impedancyjna
RDW-CV % RDW-CV KM (11.5 – 15.5) parametr wyliczany
WBC 10^3/µl WBC Krwinki białe KM (4 – 10) fluorescencyjna cytometria przepływowa

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM