Kontrast: włącz / wyłącz

Pracownia Hemostazy


Tel. 623

NAZWA PROFILU KOD BADANIA JEDNOSTKI NAZWA BADANIA WIEK OD WIEK DO PŁEC ZAKRES NORM METODA
Hemostaza FII % Czynnik II KM 70 – 120 koagulacyjna
FV % Czynnik V KM 70 – 120 koagulacyjna
APCR TR Czynnik V Leiden (APCR) KM 2,88 – 5,54
FVII % Czynnik VII KM 70 – 120 koagulacyjna
FVIII % Czynnik VIII KM 70 – 150 koagulacyjna
FIX % czynnik IX KM 70 – 120 koagulacyjna
FX % Czynnik X KM (77 – 131) koagulacyjna
FXI % Czynnik XI KM 70 – 120 koagulacyjna
FXII % Czynnik XII KM 70 – 120 koagulacyjna
FXIII % Czynnik XIII KM 70 – 140 koagulacyjna
Białko C % Białko C KM 70 – 140 chromogenna
BIALKOS % Wolne białko S KM 67,5 – 139 turbidymetryczna
Antytrombina % Antytrombina KM (74.1 – 146.1) chromogenna
LA R Antykoagulant tocznia KM Przesiewowy 30,4 – 45,3 krzepnięciowa
Potwierdzenia 27,7 – 33,5
TT sek Czas trombinowy KM 14,3 – 16,6 koagulacyjna
Test korekcji osoczem prawidłowym dodatni- obecny inhibitor ujemny – nieobecny inhibitor
Oznaczenie miana inhibitora metodą Bethesda Bethesda Oznaczenie miana inhibitora metodą Bethesda KM
APTT ze zwiększona wrażliwością na inhibitory tocznio-podobne sek APTT ze zwiększona wrażliwością na inhibitory tocznio-podobne KM 24 – 35 koagulacyjna
Czynnik von Willebranda % KM grupa krwi 0: 53,7 – 148,5 inne grupy krwi: 72,2 – 166,8 immunoturbidymetryczna
Kofaktor rystocetyny vWFR:Co % KM grupa krwi 0: 53,7 – 148,5 inne grupy krwi: 65,5 – 187,5 aglutynacyjna
Pomiar aktywności anty-Xa IU/ml KM chromogenna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM