Kontrast: włącz / wyłącz

Pracownia Biochemii


Tel. 620

NAZWA PROFILU KOD BADANIA JEDNOSTKI NAZWA BADANIA PŁEC ZAKRES NORM METODA MATERIAŁ DO BADAŃ
Biochemia ALB g/dl Albumina KM (3.5 – 5) kolorymetryczna surowica – krew pełna pobrana na skrzep
ALP IU/L ALP (Fosfataza alkaliczna) KM (32 – 92) kinetyczna surowica – krew pełna pobrana na skrzep
ALT IU/L ALT (Transaminaza alaninowa) K < 34 kinetyczna surowica – krew pełna pobrana na skrzep
M < 45 surowica – krew pełna pobrana na skrzep
AMONIAK µmol/l Amoniak KM (9 – 35) punktu koncowego Krew pena pobrana na heparynę litową
AMY U/L Amylaza KM (28 – 100) metoda z oligocukrami surowica – krew pełna pobrana na skrzep
AST IU/L AST (Transaminaza aspraginowa) K < 31 kinetyczna surowica – krew pełna pobrana na skrzep
M < 35 surowica – krew pełna pobrana na skrzep
TBIL µmol/l Bilirubina całkowita KM (3.4 – 17.1) kolorymetryczna surowica – krew pełna pobrana na skrzep
DBIL µmol/l Bilirubina związana KM (0 – 3.4) kolorymetryczna surowica – krew pełna pobrana na skrzep
CL mmol/l Chlorki KM (95 – 110) potenjometria pośrednia, ISE surowica – krew pełna pobrana na skrzep
CHOL mmol/l Cholesterol KM (3.6 – 6.4) enzymatyczna surowica – krew pełna pobrana na skrzep
CKMB U/L CK-MB (Kinaza kreatynowa frakcja m. sercowego) K (9 – 27.3) kinetyczna surowica – krew pełna pobrana na skrzep
M (9 – 22.8) surowica – krew pełna pobrana na skrzep
CK IU/L CK (Kinaza kreatynowa) K < 145 kinetyczna surowica – krew pełna pobrana na skrzep
M < 171 surowica – krew pełna pobrana na skrzep
P mmol/l Fosfor KM (0.81 – 1.49) met z fosforomolibdenianem bez redukcji surowica – krew pełna pobrana na skrzep
GGT IU/L GGT (Gamma glutamylotransferaza) K (5 – 24) kinetyczna surowica – krew pełna pobrana na skrzep
M (8 – 37) surowica – krew pełna pobrana na skrzep
GLU mmol/l Glukoza KM (3.9 – 5.8) enzymatyczna surowica – krew pełna pobrana na skrzep
HDLD mmol/l HDL (Cholesterol frakcji HDL) K (0.8 – 2.3) met. bezpośrednia z syntetycznym polimerem i detergentem surowica – krew pełna pobrana na skrzep
M (0.7 – 1.7) surowica – krew pełna pobrana na skrzep
CREA µmol/l Kreatynina K (37 – 96) kolorymetryczna kinetyczna surowica – krew pełna pobrana na skrzep
M (55 – 113) surowica – krew pełna pobrana na skrzep
eGFR ml/min/1,73m2 eGFR KM powyżej 60 Parametr wyliczany
URIC µmol/l Kwas moczowy KM (155 – 428) enzymatyczna surowica – krew pełna pobrana na skrzep
LDH IU/L LDH (Dehydrogenaza mleczanowa) KM (91 – 180) kinetyczna surowica – krew pełna pobrana na skrzep
LDL mmol/l LDL (Cholesterol frakcji LDL) KM < 3.5 wyliczany
LIPAZA U/I Lipaza KM (22 – 51) kolorymetryczna surowica – krew pełna pobrana na skrzep
MG mmol/l Magnez KM (0.7 – 1.15) kolorymetryczna surowica – krew pełna pobrana na skrzep
UREA mmol/l Mocznik KM (2.5 – 6.4) enzymatyczna surowica – krew pełna pobrana na skrzep
K mmol/l Potas KM (3.5 – 5.1) potencjometria pośrednia – ISE
NA mmol/l Sód KM (135 – 145) potencjometria pośrednia – ISE surowica – krew pełna pobrana na skrzep
TG mmol/l TG (Triglicerydy) KM (0.4 – 1.8) enzymatyczna  surowica – krew pełna pobrana na skrzep
TP g/l TP (Białko całkowite) KM (60 – 80) biuretowa  surowica – krew pełna pobrana na skrzep
CA-T mmol/l Wapń całkowity KM (2.1 – 2.55) potencjometria pośrednia – ISE  surowica – krew pełna pobrana na skrzep
FE µmol/l Żelazo KM (9 – 21.5) kolorymetryczna  surowica – krew pełna pobrana na skrzep
KM (10 – 30.8) surowica – krew pełna pobrana na skrzep
HBA1C % HbA1c (Hemoglobina glikowana) KM (4.6 – 6.2) Hemoglobina – kolorymetryczna A1C – met. Immunoturbidymetryczna Krew pełna pobrana na EDTA

Kolorem szarym zaznaczono badania dostępne całodobowo

SUROWICA
Surowicę uzyskuje się w wyniku odwirowania skrzepu krwi żylnej pobranej do probówki z białym korkiem zawierających aktywator krzepnięcia. Dla większości zestawów zlecanych badań wystarczające jest pobranie tylko jednej porcji krwi (5-7 ml).

KREW PEŁNA – HBA1c
Krew pełna używana jest do badań morfologii krwi, badań gazometrycznych, OB., a czasami także do oznaczania stężenia glukozy.
Probówki do badań morfologicznych zawierające jako antykoagulant wersenian sodowo-potasowy (EDTA) oznaczone są kolorem czerwonym korka. Po pobraniu ok. 2 ml krwi należy ją delikatnie wymieszać. Przy mieszaniu należy unikać spienienia się krwi powodującego hemolizę oraz nieprawidłowe wymieszanie z antykoagulantem i w efekcie powstanie skrzepu.

Uwaga: Do rutynowych badań hematologicznych nie należy pobierać krwi na heparynę płynną, która powoduje rozcieńczenie próbki i zmienia własności badanej krwi.

PŁYNY Z JAM CIAŁA – na poszczególne badania należy pobrać ok. 10 ml płynu do probówki z białym korkiem i natychmiast dostarczyć do laboratorium.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM