Kontrast: włącz / wyłącz

Pracownia Biochemii 2


NAZWA PROFILU KOD BADANIA JEDNOSTKI NAZWA BADANIA WIEK OD WIEK DO PŁEC ZAKRES NORM METODA
Biochemia II ALDOLAZA U/I Aldolaza (37st.C)     KM (0 – 7.6) kolorymetryczna
ALPT IU/L ALP (Fosfataza alkaliczna) z testem     K < 120 wg DGKC kinetyczna
    M < 150 wg DGKC
ASO   ASO     KM < 200 lateksowy test aglutynacyjny
FK IU/L Fosfataza kwaśna     KM (0 – 9) kinetyczna
KW-CYTR   Kwas cytrynowy         kolorymetryczna
KW-SZ µmol/DZM Kwas szczawiowy     KM (111 – 270) miareczkowa
LTX   Latex R     KM ujemny lateksowy test aglutynacyjny
OWR   Odczyn Waalera-Rosego     KM ujemny test hemaglutynacyjny
Biochemia – mocz AMY-U U/L Amylaza w moczu   K (21 – 447) met. Z oligocukrami
M (16 – 491) potencjometria pośrednia – ISE
CL-U mmol/l Chlorki w moczu     KM (95 – 110) potencjometria pośrednia – ISE
URIC-U µmol/24 godz Kwas moczowy w moczu     KM (1190 – 2980)/24 godz enzymatyczna
K-DZM mmol/DZM Potas w DZM     KM (20 – 40) potencjometria pośrednia – ISE
K-U mmol/l Potas w moczu     KM (25 – 125) potencjometria pośrednia – ISE
NA-DZM mmol/DZM Sód w DZM     KM (80 – 160) potencjometria pośrednia – ISE
NA-U mmol/l Sód w moczu     KM (40 – 220) potencjometria pośrednia – ISE
CA-DZM mmol/DZM Wapń w DZM     K (2.5 – 5) potencjometria pośrednia – ISE
CA-DZM mmol/DZM Wapń w DZM     M (2.5 – 6.2) potencjometria pośrednia – ISE
Wapń zjonizowany  Potas mmol/l Potas     KM ( 3,5 – 5,1) potencjometria pośrednia – ISE
Sód mmol/l Sód     KM (135 – 145) potencjometria pośrednia – ISE
Ca ++ mmol/l Wapń zjonizowany     KM  (1,13 – 1,30) potencjometria pośrednia – ISE

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM