Kontrast: włącz / wyłącz

Pracownia Białek


Tel. 622

NAZWA PROFILU KOD BADANIA JM NAZWA BADANIA WIEK OD WIEK DO PŁEC ZAKRES NORM METODA MATERIAŁ DO BADAŃ
Białka CRP mg/l CRP (Białko C-reaktywne) KM (0 – 5) nefelometryczna surowica – krew pełna pobrana na skrzep
HPT g/l Haptoglobina KM (0.3 – 2) nefelometryczna surowica – krew pełna pobrana na skrzep
IGA g/l Immunoglobuliny IgA KM (0.7 – 4) nefelometryczna surowica – krew pełna pobrana na skrzep
IGG g/l Immunoglobuliny IgG KM (7 – 16) nefelometryczna surowica – krew pełna pobrana na skrzep
IGM g/l Immunoglobuliny IgM KM (0.4 – 2.3) nefelometryczna surowica – krew pełna pobrana na skrzep
KRIOGL Krioglobuliny KM ujemne probówkowa surowica – krew pełna pobrana na skrzep
KAPPA g/l Łańcuchy lekkie typu kappa KM (1.7 – 3.7) nefelometryczna surowica – krew pełna pobrana na skrzep
LAMBDA g/l Łańcuchy lekkie typu lambda KM (0.9 – 2.1) nefelometryczna surowica – krew pełna pobrana na skrzep
TRF-REC mg/l Rozpuszczalny receptor transferyny KM (0.83 – 1.76) nefelometryczna surowica – krew pełna pobrana na skrzep
FKAPPA mg/l Stężenie wolnych łańcuchów lekkich typu kappa ( FLCs) KM (3.3 – 19.4) nefelometryczna surowica – krew pełna pobrana na skrzep
FKAPPA/U mg/l Stężenie wolnych łańcuchów lekkich typu kappa w moczu ( FLCs/U) KM ( 1.35 – 24.19 ) nefelometryczna surowica – krew pełna pobrana na skrzep, DZM
FLAMBDA mg/l Stężenie wolnych łańcuchów lekkich typu lambda ( FLCs) KM (5.71 – 26.3) nefelometryczna surowica – krew pełna pobrana na skrzep
FLAMBDA/U mg/l Stężenie wolnych łańcuchów lekkich typu lambda w moczu ( FLCs/U) KM ( 0.24 – 0.66 ) nefelometryczna surowica – krew pełna pobrana na skrzep, DZM
TRF g/l Transferyna KM (2 – 3.8) nefelometryczna surowica – krew pełna pobrana na skrzep
WSPFKL Wspólczynnik F KAPPA/ F LAMBDA KM (0.26 – 1,65) Parametr wyliczany surowica – krew pełna pobrana na skrzep
WSPKL/U Współczynnik F KAPPA/F LAMBDA w moczu KM ( 2.04 – 10.37 ) Parametr wyliczany surowica – krew pełna pobrana na skrzep, DZM
IFE Immunofiksacja białek w surowicy/w moczu KM immunoelektroforetyczna surowica – krew pełna pobrana na skrzep, DZM
Elektroforeza białek ALBUM% % Albumina (%) KM (54.3 – 65.5) elektroforetyczna surowica – krew pełna pobrana na skrzep, DZM
ALFA1% % Alfa 1 (%) KM (1.2 – 3.3) elektroforetyczna surowica – krew pełna pobrana na skrzep, DZM
ALFA2% % Alfa 2 (%) KM (8.3 – 15) elektroforetyczna surowica – krew pełna pobrana na skrzep, DZM
BETA1% % Beta 1 (%) KM (6.5 – 11.5) elektroforetyczna surowica – krew pełna pobrana na skrzep, DZM
BETA2% % Beta 2 (%) KM (2.5 – 7.2) elektroforetyczna surowica – krew pełna pobrana na skrzep, DZM
GAMMA% % Gamma (%) KM (7.1 – 17.5) elektroforetyczna surowica – krew pełna pobrana na skrzep, DZM

Kolorem szarym zaznaczono badania dostępne całodobowo

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM