Kontrast: włącz / wyłącz

Pracownia Bakteriologiczna


Pracownia Bakteriologiczna wykonuje badania dla pacjentów SPSKM, a także pacjentów poradni specjalistycznych

Wyposażona jest w nowoczesny system do monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych Bact ALERT oraz analizator do identyfikacji i lekowrażliwości bakterii Vitek 2 Compact. Lożę laminarną, aparat do barwienia metodą Grama-Previ Color.

Zakres badań:

 • Posiewy: krwi, płynów ustrojowych, moczu, wymazów
 • Identyfikacja drobnoustrojów tlenowych, beztlenowych i grzybów
 • Wykonywanie lekowrażliwości drobnoustrojów z określeniem MIC
 • Wykrywanie wszystkich mechanizmów oporności bakterii
 • Wykrywanie antygenów krążących Aspergillus spp, Candida spp, Cryptococcus spp.
 • Wykrywanie dermatofitów włosów skóry i paznokci
 • Wykrywanie toksyny A i B Clostridium difficile
 • Identyfikacja Pneumocystis jirovecii z preparatów barwionych metodą Giemsy
 • Oznaczanie Rota – i Adenowirusów
 • Kontrola czystości środowiska
 • Oznaczanie jałowości płynów

Pracownia Bakteriologiczna uczestniczy w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań w Mikrobiologii – POLMICRO organizowanym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie; uzyskuje od lat bardzo dobre wyniki.

Certyfikaty

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM