Kontrast: włącz / wyłącz

Pracownia Analityki Ogólnej


NAZWA PROFILU KOD BADANIA JM NAZWA BADANIA WIEK OD WIEK DO PŁEĆ ZAKRES NORM METODA MATERIAŁ
Badanie ogólne moczu z osadem M-NIT Azotyny KM ujemny paskowa mocz poranny
M-PRO mg/dl Białko KM ujemny paskowa
M-BIL mg/dl Bilirubina KM ujemny paskowa
M-KET mg/dl Ciała Ketonowe KM ujemny paskowa
M-ERY ERY/µl Erytrocyty KM ujemny paskowa
M-GLU mg/dl Glukoza KM w normie paskowa
M-ASC mg/dl Kwas askorbinowy KM ujemny paskowa
M-LEU LEU/µl Leukocyty KM ujemny paskowa
M-PH pH KM 5 – 7 paskowa
M-SG Ciężar właściwy KM 1,010 – 1,030 paskowa
M-UBG mg/dl Urobilinogen KM w normie paskowa
Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego PMR-BIAŁKO mg/dl Białko KM (15 – 45) biuretowa płyn mózgowo-rdzeniowy
PMR-PLEOCY µl Pleocyty KM (0 – 3)/µl mikroskopowa
PMR-GLU mmol/l Glukoza KM 2,4 – 4,7 enzymatyczna
PMR-PANDY Próba Pandy’ego KM ujemna strąceniowa
PMR-NONNE Próba Nonne- Apelta KM ujemna strąceniowa
Analityka ogólna PLYN-JAM Badanie płynu z jam ciała: białko, próba Rivalty, osad KM białko – biuretowa, próba Rivalty – strąceniowa, osad – mikroskopowa płyn z jamy ciała
PLYN-POK Badanie kału na resztki pokarmowe KM mikroskopowa kał
PLYN-PAS Badanie kału na pasożyty KM nieobecne mikroskopowa kał
BBJ Białko Bence-Jonesa KM nieobecne strąceniowa DZM
KAL-UTA Kał – badanie na obecność krwi utajonej KM negatywny enzymatyczna kał

Kolorem szarym zaznaczono badania dostępne całodobowo

PRACOWNIA ANALITYKI OGÓLNEJ

TEL. 622

BADANIE OGÓLNE MOCZUmateriałem do badań jest mocz poranny z tzw. „środkowego strumienia” oddany do  specjalnego pojemnika w ilości  ok. 50 ml. Ponieważ składniki morfologiczne moczu są nietrwałe badanie osadu moczu powinno być wykonane do 2-3 godzin od chwili oddania moczu przez pacjenta.

DZM – dobowa zbiórka moczu. Zbiórkę rozpoczynamy rano po opróżnieniu pęcherza i odrzuceniu porcji moczu po nocy do toalety (należy dokładnie zanotować godzinę). Następnie do czystego, wydezynfekowanego naczynia zbieramy wszystkie kolejne porcje moczu. Ostatnią porcją kończącą zbiórkę jest porcja oddana następnego dnia rano.  Mocz należy starannie wymieszać i zmierzyć objętość zbiórki. Do laboratorium przesyłamy próbkę ok. 50 ml opatrzoną datą  i informacją o objętości całej zbiórki moczu

Uwaga: Przy zbiórce dobowej moczu należy pamiętać o konieczności oddania moczu przed oddawaniem stolca, aby uniknąć odruchowego oddania porcji moczu, co zmniejszy DZM i  wpłynie na wyniki

KAŁpróbki kału należy pobrać z kilku miejsc oddanego kału i umieścić w czystym, szczelnie zamykanym

PMRpłyn mózgowo – rdzeniowy : próbkę płynu (min 2 ml) należy przesłać w probówce z białym korkiem natychmiast po pobraniu

(płyn zmieszany z krwią nie nadaje się do

PŁYNY Z JAM CIAŁA – na  poszczególne badania należy pobrać ok. 10 ml płynu i  natychmiast dostarczyć do laboratorium.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM