Kontrast: włącz / wyłącz

Pobieranie materiału do badań


BADANIE OGÓLNE MOCZUmateriałem do badań jest mocz poranny z tzw. „środkowego strumienia” oddany do  specjalnego pojemnika w ilości  ok. 50 ml. Ponieważ składniki morfologiczne moczu są nietrwałe badanie osadu moczu powinno być wykonane do 2-3 godzin od chwili oddania moczu przez pacjenta.

DZM – dobowa zbiórka moczu. Zbiórkę rozpoczynamy rano po opróżnieniu pęcherza i odrzuceniu porcji moczu po nocy do toalety (należy dokładnie zanotować godzinę). Następnie do czystego, wydezynfekowanego naczynia zbieramy wszystkie kolejne porcje moczu. Ostatnią porcją kończącą zbiórkę jest porcja oddana następnego dnia rano.  Mocz należy starannie wymieszać i zmierzyć objętość zbiórki. Do laboratorium przesyłamy próbkę ok. 50 ml opatrzoną datą  i informacją o objętości całej zbiórki moczu

Uwaga: Przy zbiórce dobowej moczu należy pamiętać o konieczności oddania moczu przed oddawaniem stolca, aby uniknąć odruchowego oddania porcji moczu, co zmniejszy DZM i  wpłynie na wyniki badań.

KAŁpróbki kału należy pobrać z kilku miejsc oddanego kału i umieścić w czystym, szczelnie zamykanym pojemniku.

PMRpłyn mózgowo – rdzeniowy : próbkę płynu (min 2 ml) należy przesłać w probówce z białym korkiem natychmiast po pobraniu
(płyn zmieszany z krwią nie nadaje się do badania)

PŁYNY Z JAM CIAŁA – na  poszczególne badania należy pobrać ok. 10 ml płynu i  natychmiast dostarczyć do laboratorium.

SUROWICA – surowicę uzyskuje się w wyniku odwirowania skrzepu krwi żylnej pobranej do probówki z białym korkiem zawierających aktywator krzepnięcia. Dla większości zestawów zlecanych badań wystarczające jest pobranie tylko jednej porcji krwi (5-7 ml).

KREW PEŁNAkrew pełna używana jest do badań morfologii krwi, badań gazometrycznych, OB., HBA1c, cyklosporyny. Probówki do badań morfologicznych zawierające jako antykoagulant wersenian sodowo-potasowy (EDTA) oznaczone są kolorem różowym korka. Po pobraniu ok. 2 ml krwi należy ją delikatnie wymieszać. Przy mieszaniu należy unikać spienienia się krwi powodującego hemolizę oraz nieprawidłowe wymieszanie z antykoagulantem i w efekcie powstanie skrzepu.

OSOCZE –  krew żylna pobrana  na cytrynian sodu 3,2%

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM