Kontrast: włącz / wyłącz
Centralna Sterylizatornia

Centralna Sterylizatornia


Centralna Sterylizatornia świadczy usługi na rzecz jednostek organizacyjnych SPSK-M oraz dla odbiorców zewnętrznych na podstawie zawartych umów.

Jest jednostką usługową, której zadaniem jest przygotowanie do sterylizacji i sterylizacja parą lub tlenkiem etylenu powierzonych narzędzi chirurgicznych, stomatologicznych, laryngologicznych, drobnego sprzętu medycznego z gumy i tworzyw sztucznych, materiałów opatrunkowych oraz bielizny operacyjnej.

Proces sterylizacji jest monitorowany wskaźnikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi. Wyniki kontroli są przechowywane i archiwizowane.

Informacja dotycząca daty przydatności wyrobów medycznych poddawanych procesom dekontaminacji w Centralnej Sterylizatorni SPSKM ŚUM

Centralna Sterylizatornia jest czynna
od poniedziałku do piątku 24h.
W dni świąteczne nieczynna.

Dane Kontaktowe

Kierownik Centralnej Sterylizatorni:
mgr Dorota Kudzia Karwowska
tel. 32 259-14-91, 602-133-295

Galeria

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM