Kontrast: włącz / wyłącz
SPSKM certyfikat akredytacyjny

Sprawozdanie z I Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Śląska transplantologia – 10 lat przeszczepów wątroby”


13-04-2016

Sprawozdanie z I Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

Śląska transplantologia-10 lat przeszczepów wątroby w SPSK-M w Katowicach.

Dnia 19 lutego 2016 roku w Sali wykładowej Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej SPSK-M w Katowicach odbyła się I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Śląska transplantologia-10 lat przeszczepów wątroby w SPSK-M w Katowicach”. Konferencja została zorganizowana przez Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej SPSK-M w Katowicach, zaś poruszana tematyka dotyczyła szerokiego zakresu zagadnień związanych z transplantologią.

Konferencję swoją obecnością uświetniło wielu wspaniałych gości m.in. Krajowy Konsultant w dziedzinie Transplantologii Klinicznej prof. dr hab. n. med. Lech Cierpka, Wojewódzki Konsultant w dziedzinie Transplantologii Klinicznej dr hab. n. med. Grzegorz Budziński, Lekarz Naczelny SPSK-M lek. med. Iwona Rakoczy, Pielęgniarka Naczelna SPSK-M mgr Danuta Rudzka-Cesarz, Krajowy Konsultant w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego dr n. med. Beata Ochocka, Przewodnicząca ORPIP w Katowicach mgr Anna Janik, V-ce Przewodnicząca Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego dr n. med. Wiesława Kołodziej.

Uroczystego otwarcia i przywitania uczestników dokonała lek. med. Iwona Rakoczy-Lekarz Naczelny SPSK-M w Katowicach oraz mgr Danuta Rudzka-Cesarz- Pielęgniarka Naczelna SPSK-M, mgr Jolanta Kulińska-Kasprzak, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej, członek komitetu organizacyjnego, zaś poprowadzeniem konferencji i czuwaniem nad prawidłowym jej przebiegiem zajęła się lic. piel. Joanna Prandzioch- Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Chirurgicznego przy ORPIP w Katowicach i Przewodnicząca komitetu organizacyjnego.

Pierwszy wykład nt. „10 lat przeszczepów wątroby-aspekty chirurgiczne” wygłosił Krajowy Konsultant w dziedzinie Transplantologii Klinicznej prof. dr hab. n. med. Lech Cierpka, Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej w Katowicach. W wygłoszonej prelekcji, w sposób niezwykle ciekawy, przedstawione zostały wszystkie wskazania, przeciwwskazania, techniki operacyjne przeszczepiania wątroby oraz dylematy z jakimi zmaga się chirurg transplantolog. W swoim wystąpieniu Pan profesor przedstawił także historię przeszczepiania wątroby w katowickiej klinice, pierwsze sukcesy, ale i porażki, podkreślając jednocześnie jak wielką szansą i nadzieją na normalne życie, dla wielu chorych, jest „nowa wątroba”.

Drugi wykład nt. „Rola Koordynatora Poltransplantu -doświadczenia własne” przedstawiła dr n. med. Sylwia Sekta –Koordynator Regionalny Poltransplant. W swoim wystąpieniu Pani doktor szczegółowo omówiła na czym polega praca koordynatora przeszczepów, zaś na podstawie własnych doświadczeń przedstawiła wiele trudnych sytuacji z jakimi nie raz musi się zmierzyć w swej codziennej pracy. Podczas wykładu podkreślono także, jak istotna jest współpraca koordynatora z zespołem transplantacyjnym, ale także z biorcą narządu i jego rodziną oraz zespołem lekarsko-pielęgniarskim przygotowującym pacjenta-biorcę do przeszczepienie narządu.

Kolejny wykład nt. „Osiągnięcia higieny –od starożytności do dnia dzisiejszego” wygłosiła Pani dr n. med. Beata Ochocka-Krajowy Konsultant w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego. W swojej prelekcji Pani doktor w bardzo ciekawy i barwny sposób przedstawiła zasady i metody dbania o higienę osobistą, począwszy od starożytności, a kończywszy na czasach współczesnych.

Mgr Iwona Religa-Pielęgniarka Oddziałowa OIT SPSK-M w Katowicach, przedstawiła wykład na temat „Transplantacja wątroby w aspekcie pielęgniarki anestezjologicznej”, w którym omówione zostały elementy anestezjologicznej opieki nad pacjentem w trakcie trwania zabiegu przeszczepiania wątroby, ale także rola pielęgniarki opiekującej się pacjentem w pierwszych dobach po zabiegu operacyjnym.

Wykład na temat „Wieloaspektowość opieki nad pacjentem po allogenicznym przeszczepie narządowym” przedstawiła Pani Sabina Żak– pielęgniarka z Oddziału Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Centrum Onkologii w Gliwicach. Zagadnienia dotyczące opieki nad pacjentem po przeszczepie narządowym zostały przedstawione na przykładzie wzruszającej historii pacjenta po przeszczepie krtani, tarczycy i skóry okolicy szyi z powodu raka krtani.

„Najczęściej występujące problemy pielęgnacyjne u pacjentów w pierwszych dobach po transplantacji nerki” to temat wykładu Pani mgr Justyny Zachciał, z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, która bardzo dokładnie omówiła niewydolność nerek i jej przyczyny oraz wskazania do przeszczepienia nerki, a także problemy pielęgnacyjne, z którymi zmaga się zespół lekarsko-pielęgniarski sprawujący opiekę na pacjentem po przeszczepie nerki.

Kolejny wykład na temat „Zasady odżywiania po transplantacji szpiku” wygłosiła mgr Krystyna Widawska, która w swoim wystąpieniu przedstawiła zasady odżywiania pacjentów po przeszczepie szpiku, zwracając szczególną uwagę na sposób przygotowania posiłków i rodzaj produktów, których pacjenci z obniżoną odpornością powinni unikać.

Mgr Jolanta Domalik – pielęgniarka Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej w Katowicach przedstawiła wykład na temat „Zasady odżywiania po przeszczepach narządowych-czy żywienie po przeszczepie nerki ma znaczenie?”. W trakcie wykładu przedstawiono zasady odżywiania pacjentów po przeszczepie nerki, ze szczególnym uwzględnieniem wzbogacania lub eliminowania z diety składników pokarmowych ze względu na przyjmowanie glikokortykosteroidów i leków immunosupresyjnych.

Wykład mgr Barbary Kotlarz ze ŚUM w Katowicach na temat „Przebieg ciąży u pacjentek po transplantacji” poruszył trudną tematykę prowadzenia ciąży u kobiet po przeszczepie, co dla wielu lekarzy i położnych jest wielkim wyzwaniem, przede wszystkim ze względu na konieczność przyjmowania leków immunosupresyjnych. Poza tym w trakcie wykładu zostały przedstawione historie kobiet, które pomimo potencjalnych trudności, podjęły ryzyko i urodziły zdrowe dzieci.

Następny wykład na temat „Życie po transplantacji – edukacja biorcy i jego najbliższych” przedstawiła mgr Katarzyna Marciniak-pielęgniarka Pracowni Endoskopii SPSK-M w Katowicach. Podczas wykładu zostały szczegółowo omówione zasady dotyczące stylu życia, przyjmowania leków i sposobu odżywiania, o których pacjent po przeszczepie i jego rodzina nie powinien zapominać.

Problemy fizjoterapeutyczne u pacjentów po transplantacji wątroby” to temat wykładu, który wygłosiła mgr fizj. Honorata Łada-Krzemińska poruszając w nim zagadnienia dotyczące rodzaju i zakresu ćwiczeń prowadzonych, w poszczególnych dobach, u pacjentów po przeszczepie wątroby.

Ostatni wykład konferencji na temat „Pielęgnacja rany po transplantacji” przedstawiła Pani Iwona Giluk– pielęgniarka opatrunkowa Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej w Katowicach, w którym przedstawiła preparaty lawaseptyków i antyseptyków oraz rodzaje opatrunków specjalistycznych, podkreślając jednocześnie, jak ważny jest odpowiedni dobór opatrunku do charakteru rany.

Dziękujemy wszystkim gościom, prelegentom i uczestnikom za wspólne pogłębianie wiedzy na temat transplantacji narządów i już dzisiaj zapraszamy na kolejną konferencję. Do zobaczenia za rok!

mgr Jolanta Domalik

Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM