Kontrast: włącz / wyłącz

SP-18-055 TK Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składnika majątku ruchomego: tomograf komputerowy


19-04-2018

2018-04-19: Ogłoszenie

20.04.2018  –  sprostowanie ogłoszenia

04.05.2018  –  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM