Kontrast: włącz / wyłącz

Relacja z IX Ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej „NOMED 2016”


21-10-2016

W dniu 7.10.2016 roku w Domu Lekarz zorganizowano IX Ogólnopolską konferencję naukowo-szkoleniową „NOMED 2016”.

Konferencja została zorganizowana przez Zespół ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działający w ramach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach, Zespół Chirurgiczny i Transplantacyjny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach.
Uroczystego otwarcia konferencji i przywitania uczestników dokonała Iwona Woźniak – przewodnicząca komitetu organizacyjnego.

Wśród przybyłych gości przywitano dr n. med. Grażynę Franek Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Warszawie, mgr Anetę Trzcińską Sekretarza Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Nefrologicznych ,mgr Annę Kliś Za- Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Nefrologicznych.

Na konferencji ogłoszono wyniki konkursu„ Mój sposób na profilaktykę chorób nowotworowych” i wręczono trzy nagrody za zdobycie I, II, III miejsca, dwa wyróżnienia oraz omówiono różnorodne zagadnienia z zakresu medycznego.

Uczestnicy wysłuchali następujących referatów:

„Bezpieczeństwo pacjenta – zdarzenia niepożądane” – mgr piel. Iwona Woźniak (Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego, Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach, Przewodniczącą Zespołu Chirurgicznego i Transplantacyjnego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach, Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Członek Sekcji Onkologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu, Główny Koordynator Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego SPSK im. A. Mielęckiego ŚUM w Katowicach)

„Środowiskowe zagrożenia zdrowia i możliwości redukcji ryzyka” – dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska
(Katedra i Zakład Epidemiologii ŚUM w Katowicach, Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Epidemiologii Środowiskowej )

„Automatyczne systemy infuzyjne. Bezpieczna podaż leków” – Adrian Wolny
(B/Braun, Katowice)

„Zgoda pacjenta na leczenie” – mgr Urszula Sarnek
(Radca Prawny, Katowice)

„Ekspozycja zawodowa w doświadczeniach pielęgniarki” – mgr piel. Aneta Trzcińska
(Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu ŚUM w Katowicach, Sekretarz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Nefrologicznych, Członek (EDTNA/ERCA) Europejskiego Towarzystwa Pielęgniarek Dializacyjnych i Transplantacyjnych, Sekretarz Zarządu PTP Oddziału Śląskiego, Członek Zespołu ds. Pielęgniarstwa Nefrologicznego przy ORPIP w Katowicach )

„Nowe oblicza transplantacji” – mgr piel. Anna Kliś (Specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego, Pielęgniarka Oddziałowa stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej, Brand Ambassador (EDTNA/ERCA) w Polsce (Europejskie Towarzystwo Pielęgniarek Dializacyjnych i Transplantologicznych/Europejskie Towarzystwo Opieki Nefrologicznej),Z-ca Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Nefrologicznych

„Różnicowanie obrzęków” – dr n. med. Wojciech Mikusek (Specjalista chirurgii ogólnej, specjalista angiologii, Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologii Szpitala Klinicznego Nr 1 w Bytomiu )

„Wymagania higieny szpitalnej a wizerunek placówki zdrowia” – mgr Agata Mędrzycka – Adamczyk (Kierownik Sekcji Utrzymania Czystości ,Szpital Kliniczny im.A. Mielęckiego ŚUM)

Dziękuję za udział w konferencji wszystkim prelegentom oraz sponsorom konferencji.
Zapraszam na kolejną, X konferencję „NOMED 2017” która odbędzie się 6.10.2017 roku.

Iwona Woźniak

Laureaci konkursu „Mój sposób na profilaktykę chorób nowotworowych”:

I miejsce – Ksenia Jońca (licencjat z pielęgniarstwa)
Pielęgniarka dyplomowana ,specjalistka pielęgniarstwa ratunkowego ,zachowawczego i kardiologicznego.
Krapkowickie Centrum Zdrowia w Krapkowicach ( woj.opolskie ) – Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego przy Oddziale Wewnętrznym oraz Falck Medycyna Region Opolski/Kędzierzyn-Koźle- pielęgniarka systemu w Zespole Ratownictwa Medycznego

II miejsce – Jolanta Biernacka
Pielęgniarka środowiskowo- rodzinna
Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szerzyny (woj. małopolskie)

III miejsce – Anna Jaworska
Indywidualna praktyka pielęgniarska
Częstochowa (woj.śląskie)

Galeria

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM