Kontrast: włącz / wyłącz

Relacja z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowa nt: „Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych”


05-04-2016

W dniu 1.04.2016 roku w Domu Lekarza w Katowicach zorganizowano IV Ogólnopolską konferencję naukowo-szkoleniową „Trudności i wyzwania ran ostrych i przewlekłych” pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach, Zespołu Chirurgicznego i Transplantacyjnego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach, Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w ramach OIPIP w Katowicach oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznym im. A. Mieleckiego w Katowicach. Uroczystego otwarcia konferencji i przywitania uczestników dokonała mgr Iwona Woźniak przewodnicząca komitetu organizacyjnego, dr n med. Grażyna Franek Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Warszawie, mgr Aneta Trzcińska Sekretarz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Nefrologicznych oraz mgr Anna Kliś Brand Ambassador Polskiego Europejskiego Towarzystwa Pielęgniarek Dializacyjnych i Transplantacyjnych, Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Nefrologicznych.

Na konferencji zostały omówione zagadnienia z zakresu leczenia ran u pacjentów i stosowanych w tym zakresie nowoczesnych rozwiązań.

Uczestnicy wysłuchali następujących referatów:

  • Analiza nowinek medycznych z zakresu leczenia ran na podstawie artykułów dotyczących leczenia ran, ogólnie dostępnych w mediach” – mgr piel. Iwona Woźniak (Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach, Przewodniczącą Zespołu Chirurgicznego i Transplantacyjnego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach, Główny Koordynator Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego SPSK im. A. Mielęckiego ŚUM w Katowicach, Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w ramach OIPIP w Katowicach)
  • Praktyczne metody leczenia owrzodzeń goleni ” – lek.med. Maciej Kubicz (Oddział Chirurgii Ogólnej, Szpital Miejski w Wodzisławiu Śląskim)
  • Znaczenie żywienia w leczeniu ran” – mgr Anna Pleszewa (Oddział Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej im.Stefana Skowrońskiego, Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu )
  • Srebro w leczeniu ran zakażonych” – mgr Małgorzata Budynek (Convatec Polska Sp.zo.o., Warszawa)
  • Kiedy zastosować implant kolagenowy z gentamycyną w leczeniu ran w przebiegu ZSC? Doświadczenia własne i obecny stan wiedzy na temat stosowania Gąbki Garamycynowej (Collatamp)” – lek .med. Marcin Tusiński (Oddział Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych ,Szpital Uniwersytecki w Krakowie)
  • Zastosowanie preparatów bakteriobójczych w leczeniu ran przewlekłych oraz skuteczna antybiotykoterapia ran zakażonych” – dr n med. Beata Mączyńska (Katedra i Zakład Mikriobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Akademia Medyczna we Wrocławiu)

Podczas konferencji zorganizowano warsztaty:

  • Zastosowanie opatrunków specjalistycznych w leczeniu ran
  • Praktyczne metody zastosowania sprzętu stomijnego
  • Skuteczna kompresjoterapia

 

Serdecznie dziękuję wszystkim prelegentom za przygotowanie swoich wystąpień oraz sponsorom konferencji.

Zapraszam na kolejną V konferencję, którą zaplanowano w dniu 31.03.2017 roku.

 

Iwona Woźniak

mgr pielęgniarstwa

Główny Koordynator Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego

Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM

 

Wiceprzewodnicząca Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Katowicach

Przewodnicząca Zespołu Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach

Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w ramach OIPIP w Katowicach

Członek Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego Dojelitowego i Metabolizmu

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM