Kontrast: włącz / wyłącz
III Konferencja Naukowo – Szkoleniowa nt. „Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych”

Relacja z III Ogólnokrajowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Leczenie ran ostrych i przewlekłych”


13-04-2015

W dniu 27.03.2015 roku w Katowicach w Domu lekarza ul. Grażyńskiego 49 a, została zorganizowana III Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa nt „Leczenie ran ostrych i przewlekłych” – jak pomóc i nie szkodzić dla 350 osób.

Konferencja została zorganizowana przez Iwonę Woźniak Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach, Przewodniczącą Zespołu Chirurgicznego i Transplantacyjnego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach oraz Głównego Koordynatora Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego SPSK im. A. Mielęckiego ŚUM  w Katowicach ul. Francuska 20-24  pod honorowym patronatem medialnym Telewizji Katowice.

Ze względu na duże zainteresowanie środowiska medycznego tematyką konferencji postanowiono kontynuować temat leczenia ran z lat poprzednich. W tym roku wpłynęło ponad 750 zgłoszeń między innymi od lekarzy, pielęgniarek, położnych, dietetyków, rehabilitantów, farmaceutów.

W ostatnich latach znacznie wzrosła liczba chorych poddawanych terapii z powodu trudno gojących się ran. Różne są tego przyczyny a  rozwój wiedzy medycznej oraz dostęp do nowoczesnych opatrunków dają szansę wyleczenia ran uznawanych w poprzednich latach za nierokujące, pomaga  uniknąć cierpienia i ogromnych kosztów leczenia. Tacy pacjenci są leczeni przez wykwalifikowany  personel medyczny.

Grono ekspertów medycznych zajmuje się problemem leczenia ran ze względu na znaczący problem ekonomiczny w opiece zdrowotnej. Ogólne nakłady na leczenie ran to 13-15 bilionów dolarów rocznie. W Unii Europejskiej pochłaniają około 2-4% budżetu zdrowotnego.

Różnorodność problemów powoduje, że należy uporządkować, usystematyzować i pogłębić wiedzę na temat leczenia i pielęgnacji ran. Również należy pamiętać o odpowiedzialności cywilnej, karnej przy zastosowaniu niewłaściwego produktu w leczeniu ran. Na konferencji została przedstawiona różnorodna tematyka referatów między innymi:

 

 • Wpływ składników diety na odporność organizmu i leczenie ran – mgr Iwona Woźniak Wiceprzewodnicząca PTP Oddziału Śląskiego, Przewodnicząca Zespołu Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach, Członek Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego ,Dojelitowego i Metabolizmu
 • Leczenie ran przewlekłych- Hydrosil – Magdalena Kuczera, Sequoia ,Gliwice
 • Zastosowanie srebra w ranach zakażonych, oraz z obecnością biofilmu – mgr Małgorzata Budynek, Convatec Polska Sp. zo.o.,Warszawa
 • Wykorzystanie produktów absorbujących nacisk jako element profilaktyki ran przewlekłych w opiece szpitalnej – dr n.o zdr. Karolina Suszyńska, Key Accout Manager, Famed Żywiec
 • Zastosowanie pierwiastków o właściwościach antydrobnoustrojowych w redukcji zakażeń szpitalnych – dr n.o zdr. Karolina Suszyńska, Key Accout Manager, Famed Żywiec
 • Actolind W lawaseptyk przyspieszający gojenie się ran – Oliwier Teodorowski,
 • Acto Polska,Orzesze
 • Co nowego dał nam XXI wiek w leczeniu ran? – lek.med. Marcin Tusiński,Oddział Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych ,Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 • Leczenie owrzodzenia stopy cukrzycowej, analiza przypadku – mgr Mirosława Młynarczuk, specjalistka pielęgniarstwa diabetologicznego, Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii ,Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie,
 • Inowacyjne wyroby medyczne stosowane w leczeniu trudno gojących się ran – lek.med. Marcin Tusiński,Oddział Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych ,Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
 • Nowe badania dotyczące miejscowego działania aminoflikozydów na biofilm bakteryjny tworzony w zapaleniach kości –dr n.med. Beata Mączyńska,Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Akademii Medycznej we Wrocławiu,

 

Iwona Woźniak
mgr pielęgniarstwa
Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach,
Przewodnicząca Zespołu Chirurgicznego i Transplantacyjnego Polskiego
Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach,
członek Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizm

Galeria

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM