Kontrast: włącz / wyłącz
CUKRZYCA DZIŚ - wielopoziomowe zadanie

Raport z forum pod hasłem „Cukrzyca dziś”


21-06-2016

W Szpitalu Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 17 czerwca 2016 roku w godzinach 8.00 – 14.00 odbył się DZIEŃ OTWARTY w połączeniu z III Konferencją Naukowo-Szkoleniową pod hasłem „CUKRZYCA DZIŚ – wielopoziomowe zadanie”.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: krajowy konsultant w diabetologii prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek oraz Polska Federacja Edukacji w Diabetologii, której przewodniczy mgr Alicja Szewczyk – krajowy konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego, a także lekarz naczelny SPSK-M SUM – lek. med. Iwona Rakoczy.

Swoją obecnością zaszczycili spotkanie: mgr Wioletta Płócienniczak – naczelna pielęgniarek SPSK–M SUM, dr n. med. Beata Ochocka – krajowy konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, mgr Zofia Prażak – przewodnicząca PTP Koła Terenowego przy SPSK– M.

Kształcenie personelu i wspieranie pacjentów w codziennym radzeniu sobie z cukrzycą stanowią kluczowe cele współczesnego modelu opieki diabetologicznej i interdyscyplinarnych działań zespołu terapeutycznego. Podjęte działania edukacyjne w tym dniu wydały się być różnorodne i kompleksowe. Z jednej strony prowadzą do wzmocnienia działań zespołu terapeutycznego zajmującego się opieką nad pacjentem z cukrzycą, zaopatrzenia go w specjalistyczną wiedzę i nowoczesne umiejętności. Z drugiej strony kampania oświatowo-warsztatowa w formie DNIA OTWARTEGO W SPSK-M skierowana była do pacjentów, ich rodzin i opiekunów i stanowiła akcję społeczną popularyzującą wiedzę na temat możliwości dobrego życia z cukrzycą.

Kompleksowe leczenie cukrzycy pozwala uzyskać doskonałe wyrównanie glikemii, zapewniając pacjentom prowadzenie normalnego życia, pozwalając na aktywność fizyczną i zawodową, realizację ich pasji i hobby.

Prelegentami konferencji byli wysokiej klasy specjaliści z obszaru diabetologii, którzy z radością wyrazili chęć udziału w tym projekcie. Zaproszeni goście zaprezentowali profesjonalną wiedzę i doświadczenie dotyczące postępowania z pacjentem diabetologicznym. W forum diabetologicznym wzięło udział 130 osób z obszaru całego Śląska.

Tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia:

Samokontrolę glikemii: różne spojrzenia, różne możliwości oraz Dziecko z cukrzycą w szkole, szeroką wiedzą na ten temat podzieliła się – dr n. med. Halla Kamińska, reprezentująca Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka, Klinikę Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – Ligocie;

Zalecenia Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii, konsultantów krajowych w dziedzinach: pielęgniarstwa, pielęgniarstwa diabetologicznego i pielęgniarstwa epidemiologicznego w praktyce zawodowej – ważny w tej kwestii referat wygłosiła mgr Alicja Szewczyk – Krajowy Konsultant w Dziedzinie Pielęgniarstwa Diabetologicznego, Przewodnicząca Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii, Klinika Endokrynologii i Diabetologii Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie;

Cukrzyca a ciąża – interesujący wykład przedstawiła dr n. med. Agnieszka Strózik – Kręcichwost, Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza, Oddział Diabetologii w Dąbrowie Górniczej;

Podstawy insulinoterapii u chorych na cukrzycę typu 2 – szerokie horyzonty w tym temacie ukazała zgromadzonym dr n. med. Aleksandra Szymborska – Kajanek, Śląskie Centrum Chorób Serca, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Diabetologii III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu;

Otyłość – epidemia XXI. Czy można coś poradzić? – arcyciekawej prelekcji dokonał dr hab. n. med. Michał Holecki, Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych, SUM, Okręgowy Szpital Kolejowy, Oddział Chorób Wewnętrznych w Katowicach;

Żywienie w cukrzycy – tematem tym zajęła się i fachowo go przekazała mgr Monika Wolanin – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy Collegium Medicum, Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży, Poradnia Diabetologiczna w Krakowie-Prokocimiu.

Z całą pewnością proponowana tematyka konferencji pozwoliła na doskonalenie warsztatu pracy z korzyścią dla jakości życia naszych podopiecznych – życia bez powikłań.

Organizatorzy DNIA OTWARTEGO w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym im. A. Mielęckiego po raz pierwszy pokazali, że cukrzyca jest światowym problemem, z którym należy walczyć i przed którym należy się strzec (w przypadku cukrzycy typu drugiego) i że właściwe prowadzenie cukrzycy typu pierwszego, samokontrola, edukacja pozwolą chorym na normalne i szczęśliwe życie.

Kampania ta była reakcją na alarmujący wzrost liczby zachorowań na cukrzycę na całym świecie. Na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia i Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzycą podaje się, że w Polsce jest około 3,5 miliona osób chorych na cukrzycę, z czego około 1/3 z tych osób, czyli ponad 1 milion, pozostaje niezdiagnozowanych. Oznacza to, że co jedenasta osoba w Polsce cierpi na cukrzycę.
Szacunkowo ilość chorych dotkniętych tym schorzeniem rośnie o 2,5% rocznie. Jeśli ilość zachorowań będzie wzrastać w tym tempie, to w 2020 r. w Polsce będzie ponad 4 miliony chorych. W praktyce oznacza to, że co dziesiąty Polak będzie cierpieć na tę chorobę.

W programie DNIA OTWARTEGO w SPSK-M SUM w Katowicach można było BEZPŁATNIE uczestniczyć w prelekcjach o tematyce diabetologicznej, skorzystać z konsultacji wysokiej klasy specjalistów klinicznych takich jak: dietetyk, edukator w cukrzycy, fizjoterapeuta, kosmetolog. Można było dokonać pomiaru i analizy składu masy ciała, była możliwość wykonania pomiaru glikemii oraz pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.

Specjalista dietetyk – Dorota Krawczyk udzielała zainteresowanym informacji w zakresie: diety zdrowego człowieka, postępowania w cukrzycy, otyłości i w nadciśnieniu tętniczym oraz w chorobach współistniejących (48 konsultacji).

Edukator w cukrzycy – Ewa Kusiak – prowadziła kompleksowe działania edukacyjne u osób z cukrzycą i ich opiekunów zgodnie z zasadami dydaktyki, dobierała i wykorzystywała metody, formy i środki dydaktyczne stosowane w edukacji cukrzycy tak, aby przygotować osoby zainteresowane do samokontroli i samoopieki (33 konsultacje).

Fizjoterapeuta – mgr Honorata Łada – Krzymińska uświadamiała o właściwie prowadzonej rehabilitacja u diabetyka, która powinna zacząć się już w chwili, gdy dana osoba dowiaduje się o swojej chorobie. Polegać ona powinna na regularnych ćwiczeniach, które pomogą wzmocnić osłabiony układ krążenia, pozwolą też podnieść wydolność organizmu, stanie się on wtedy silniejszy i mniej podatny na wszelkiego typu infekcje (45 konsultacji).

Kosmetolog – mgr Aneta Kuśka doradzała zainteresowanym, jaką profilaktykę stosować przeciwko nawracającym się schorzeniom, np. grzybiczym, trudno gojącym się ranom czy owrzodzeniom. Służyła radą, jak prawidłowo pielęgnować dłonie i stopy a także jak ustrzec się przed problem z przewlekłym wysuszeniem skóry nie tylko twarzy, ale i całego ciała (57 konsultacji).

Pielęgniarki – Agata Słupska i Aleksandra Górnicz dokonały heroicznego wyczynu w pomiarze glikemii i badaniu ciśnienia tętniczego krwi (96 pomiarów).

Aż 114 osób poddało się analizie i ocenie masy ciała!

W kampanii oświatowo-warsztatowej dotyczącej profilaktyki cukrzycy – DZIEŃ OTWARTY w SPSK–M im. A. Mielęckiego w Katowicach udział wzięło 156 osób!

Pragnę serdecznie podziękować Komitetowi Organizacyjnemu Konferencji oraz DNIA OTWARTEGO w SPSK–M „Cukrzyca dziś”, wszystkim prelegentom, gościom i uczestnikom za osobisty udział oraz merytoryczny wkład w dyskusję dotyczącą opieki nad pacjentem z cukrzycą . Szczególne słowa podziękowania za współudział w organizacji forum, kieruję na ręce mgr Doroty Kaziród, pielęgniarki koordynującej Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej SPSK-M, informatyka mgr Dawida Szymczaka, edukatora w cukrzycy Ewy Kusiak (Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych), dietetyka Doroty Krawczyk, pielęgniarek: Agaty Słupskiej i Aleksandry Górnicz (Oddział Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej), fizjoterapeutce mgr Honoracie Łada – Krzymińskiej SPSK–M SUM), rehabilitantce – kosmetolog mgr Anecie Kuśka (SPSK–M SUM), a przede wszystkim pani Stefanii Szyrszeń, kierownikowi Działu Żywienia SPSK-M wraz z zespołem dietetyków.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
DNIA OTWARTEGO w SPSK -M SUM
oraz III Konferencji pt. „Cukrzyca dziś”

mgr Krystyna Widawska

Galeria

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM