Kontrast: włącz / wyłącz
oferta pracy praca zatrudnimy

Pielęgniarka epidemiologiczna


14-02-2024

Pielęgniarka epidemiologiczna

Oferujemy:

  • umowę o pracę
  • pełny wymiar zatrudnienia
  • pracę jednozmianową

Wymagania: aktualne prawo wykonywania zawodu, specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

Dokumenty: CV oraz podanie o pracę proszę przesłać na adres: kadry@spskm.katowice.pl

tel. kont: 32 259 16 52, 32 259 16 61

Wraz z dokumentami aplikacyjnymi prosimy o dołączenie podpisanej zgody Załącznik nr 1 (Klauzula RODO) na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Szpital zastrzega sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM