Kontrast: włącz / wyłącz
SPSKM Perly Medycyny 2012

Perły Medycyny 2013


26-11-2013

Ogólnopolski Konkurs Medyczny PERŁY MEDYCYNY to wydarzenie niezwykle cenione wśród podmiotów działających w branży medycznej. Już od 7 lat Kapituła Konkursu nagradza prestiżowymi statuetkami tych, którzy potrafią efektywnie konkurować w zmiennym otoczeniu.

Perły Medycyny – zobacz załącznik

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM