Kontrast: włącz / wyłącz

Oświadczenie


15-01-2023

Na portalu wyborcza.pl ukazał się tekst autorstwa red. Marcina Pietraszewskiego „Znana hematolog
podejrzana o narażanie pacjentów” (13.01.2023), który zawiera nieprawdziwe informacje godzące
w dobre imię Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego oraz
dyrektora placówki dr n.med. Włodzimierza Dziubdzieli.

Artykuł dotyczy śledztwa prowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach na podstawie
zawiadomienia złożonego przez jednego z byłych lekarzy szpitala, które dotyczy prowadzonych
w Szpitalu przeszczepów autologicznych szpiku u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.

W związku z publikacją z całą stanowczością oświadczamy iż:

– Szpital, na mocy decyzji Ministra Zdrowia z 2012 roku, miał pozwolenie na „pobieranie od dawców
żywych komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich autologiczne oraz allogeniczne
przeszczepianie”.

– Szpital w 2014 roku wystąpił o opinię w tej sprawie do Konsultanta Krajowego w dziedzinie
Hematologii prof. Wiesława Jędzrzejczaka, a także do Konsultanta Krajowego w dziedzinie
Transplantologii Klinicznej prof. Lecha Cierpki. Obie pozyskane przez szpital opinie jednoznacznie
wskazały, że tego typu leczenie autologiczne ma uzasadnienie naukowe, nie jest metodą
doświadczalną i nie wymaga zgody Komisji Bioetycznej.

– Komisja Bioetyczna przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w 2018 r. uznała,
iż procedura zabiegów autologicznego przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych
w chorobach autoimmunologicznych „nie jest eksperymentem medycznym i nie wymaga oceny
Komisji Bioetycznej SUM”.

– Dyrektor Szpitala dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela nie osiągnął żadnych korzyści materialnych
w związku z realizowanymi procedurami. Przez 13 lat sprawowania funkcji dyrektora, nigdy nie
otrzymał dodatkowego wynagrodzenia za realizowane procedury medyczne,

– Każde wynagrodzenie za wykonane dodatkowe procedury medyczne wypłacane pracownikom
Szpitala jest zgodnie z funkcjonującym w placówce Regulaminem Wynagradzania (dział 7, par. 16
pkt 1 i 2 Regulaminu Wynagradzania)

Dodajmy, że sprawa była już przedmiotem postępowania Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej
w 2017 roku, która po otrzymaniu od szpitala i jego pracowników wszystkich niezbędnych wyjaśnień,
umorzyła w całości śledztwo w tej sprawie. Wznowienie postępowania poblisko 5 latach, przy braku
jakichkolwiek nowych okoliczności, jest co najmniej niezrozumiałe.

Wojciech Gumułka
Rzecznik prasowy SPSK im. A. Mielęckiego
SUM w Katowicach

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM