Kontrast: włącz / wyłącz
oferta pracy praca zatrudnimy

Oferta pracy: Technik farmaceutyczny


15-11-2022

Technik farmaceutyczny

Miejsce pracy: Apteka

Oferujemy:

  • Umowę o pracę
  • Pełny wymiar zatrudnienia

Wraz z dokumentami aplikacyjnymi dostarczanymi do Sekretariatu SPSK-M oraz drogą elektroniczną prosimy o dołączenie podpisanej zgody Załącznik nr 1 (Klauzula RODO) na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Szpital zastrzega sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Kontakt: 32 25-91-737, 32 25-91-661, kadry@spskm.katowice.pl.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM