Kontrast: włącz / wyłącz

Oferta pracy: Pielęgniarka w Zakładzie Radiologii


02-07-2020

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (jedna zmiana).

Miejsce pracy -Katowice (pracownie Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego, Radiologii Zabiegowej)

Wymagane doświadczenie w obsłudze radiologicznej w Zakładzie Radiologii.

Kontakt: 32 259 16 61 ; 32 259 14 56; kadry@spskm.katowice.pl

Wraz z dokumentami aplikacyjnymi dostarczanymi do Sekretariatu SPSK-M oraz drogą elektroniczną prosimy o dołączenie podpisanej zgody Załącznik nr 1 (Klauzula RODO) na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Szpital zastrzega sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM